Xuất toán

Nhấn chuột trái vào dấu + để xem chi tiết

1. Mục đích
  1. Xuất toán là những khoản chi hoạt động không được duyệt hoặc chi sai của năm trước khi duyệt quyết toán không được duyệt.
  2. Giúp kế toán ghi nhận những khoản chi sai không được duyệt trong năm.
2. Định khoản

Khi phát sinh các khoản thu giảm chi, những khoản chi sai, chi vượt tiêu chuẩn, định mức không được duyệt phải thu hồi, ghi:

– Khi phát hiện ra sai xót thực hiện xuất toán

Nợ các 138: Phải thu khác (1388)

Có TK333: Các khoản phải nộp nhà nước

– Khi thu hồi

Nợ TK 111, 112

Có TK 138 Phải thu khác (1388)

– Khi nộp NSNN

Nợ TK 333 Các khoản phải nộp nhà nước (3338)

Có TK 111, 112

Ví dụ: Ngày 14/09/2020, đơn vị lập phiếu thu tiền mua CCDC năm 2018 do không được duyệt, số tiền: 3.000.000 đồng.

3. Hướng dẫn trên phần mềm

Bước 1: Hạch toán số tiền cần xuất toán

1. Vào Nghiệp vụ\Tổng hợp\Chứng từ nghiệp vụ khác hạch toán số tiền xuất toán

2. Khai báo diễn giải, Ngày CT, ngày HT

3. Tab Hạch toán: nhập TK Nợ 1388, TK Có 3338, nhập Số tiền, nghiệp vụ chọn Xuất toán, Tab Thống kê chọn Đối tượng Nợ.

4. Nhấn Cất.

Bước 2: Khi thu hồi được tiền

1. Vào Nghiệp vụ\Tiền mặt\Phiếu thu hạch toán số tiền thu hồi

2. Khai báo Thông tin chung: như Người nộp, diễn giải, Ngày PT, ngày HT.

3. Tab Hạch toán: nhập TK Nợ 1111, TK Có 1388, nhập Số tiền.

4. Nhấn Cất.

Bước 3: Khi nộp NSNN

1. Vào Nghiệp vụ\Tiền mặt\Phiếu chi nộp tiền vào NH, KB hạch toán nộp tiền trả kho bạc.

2. Khai báo Thông tin chung: như Người nhận, Lý do chi, Ngày PT, ngày HT.

3. Tab Hạch toán: nhập TK Nợ 3338, TK Có 1111, nhập Số tiền.

4. Nhấn Cất.

Lưu ý:  TK 1388 chi tiết theo đối tượng nên để ghi sổ chứng từ thì anh/chị chọn đúng Đối tượng trên tab Thống kê.

Cập nhật 20/08/2021
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY
icon messenger