Xuất kho chi hộ cơ quan cấp trên hoặc cấp dưới

Xem phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

Nhấn chuột trái vào dấu + để xem chi tiết

I. Định khoản

Nợ TK 136 – Phải thu nội bộ

Có TK 152 – Nguyên liệu, vật liệu

II. Mô tả nghiệp vụ

1. Kế toán nhận được lệnh cấp phát vật tư hàng hóa từ đơn vị cấp dưới hoặc yêu cầu mượn vật tư hàng hóa từ đơn vị khác.

2. Kế toán trình lên thủ trưởng đơn vị, để thủ trưởng đơn vị xem xét, nếu được thủ trưởng đồng ý, kế toán làm phiếu xuất kho và chuyển cho thủ trưởng đơn vị ký và đóng dấu.

3. Kế toán chuyển phiếu xuất kho cho thủ kho để thủ kho ký và làm thủ tục xuất kho.

4. Kế toán lưu phiếu xuất kho và lệnh cấp phát vật tư hàng hóa từ đơn vị cấp dưới, yêu cầu mượn vật tư hàng hóa từ đơn vị khác để vào sổ sách báo cáo.

Ví dụ: Ngày 02/03/2018 đơn vị nhận được yêu cầu mượn vật tư hàng hóa từ trung tâm bảo trợ xã hội, muốn mượn một máy in trị giá 4.000.000đ, đơn vị đã đồng ý và làm thủ tục xuất kho cho đơn vị trung tâm bảo trợ xã hội mượn.

III. Các bước thực hiện

1. Vào phân hệ Vật tư, hàng hóa, chọn Xuất kho.

2. Khai báo thông tin về chứng từ Xuất kho.

– Nhập thông tin chung: người nhận, địa chỉ, lý do xuất.

– Nhập thông tin Chứng từ.

– Tab Hàng tiền:

  • Chọn vật tư hàng hóa cần xuất kho.
  • Chọn Tài khoản Nợ, nhập Số lượng.

– Tab Thống kê: chọn đối tượng.

3. Nhấn Cất.

4. Chọn chức năng In để in Phiếu xuất kho.

5. Chọn menu Báo cáo để xem các sổ, báo cáo liên quan.

Cập nhật 24/08/2021
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY
icon messenger