1. Trang chủ
  2. Nghiệp vụ
  3. Menu Tệp
  4. Xuất khẩu dữ liệu ra excel

Xuất khẩu dữ liệu ra excel

Chức năng

Cho phép xuất khẩu dữ liệu từ phần mềm MISA Mimosa.NET 2020 ra tệp excel.

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

1. Vào Tệp\Xuất khẩu dữ liệu ra excel.

2. Chọn danh mục muốn xuất khẩu dữ liệu là Tài sản cố định, Công cụ dụng cụ hay Cán bộ.

3. Nhấn biểu tượng thư mục để chọn đường dẫn lưu tệp dữ liệu xuất khẩu.

4. Nhấn Thực hiện.

5. Nhấn để mở thư mục chứa tệp dữ liệu vừa xuất khẩu.

6. Nhấn Không để kết thúc việc xuất khẩu dữ liệu ra excel.

Cập nhật 06/09/2021
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY
icon messenger