1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R17
  4. Kế toán mong muốn xem được sổ S12-H: Sổ tiền gửi ngân hàng, kho bạc chi tiết theo từng nguồn phát sinh để phục vụ nhu cầu quản lý và báo cáo theo nguồn

Kế toán mong muốn xem được sổ S12-H: Sổ tiền gửi ngân hàng, kho bạc chi tiết theo từng nguồn phát sinh để phục vụ nhu cầu quản lý và báo cáo theo nguồn

1. Mục đích

Giúp kế toán in S12-H: Sổ tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc chi tiết theo từng nguồn phát sinh để phục vụ nhu cầu quản lý và báo cáo theo nguồn.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R17, sổ S12-H: Sổ tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc chưa chi tiết được số liệu theo nguồn nên kế toán không theo dõi được số dư và số phát sinh của TK 112 theo từng nguồn chi tiết.

– Kể từ phiên bản R17, khi in sổ S12-H: Sổ tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc chi tiết theo Nguồn để theo dõi được số dư và số phát sinh trong kỳ của TK 112 theo từng nguồn.

  • Vào menu Báo cáo\Sổ tiền gửi\S12-H: Sổ tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc.
  • Trên tham số báo cáo, chọn Nguồn.

  • Nhấn Đồng ý => chương trình in báo cáo theo Nguồn đã chọn ở tham số.

Cập nhật 15/06/2021
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY
icon messenger