1. Trang chủ
  2. Nghiệp vụ
  3. Kiểm tra, đối chiếu báo cáo
  4. Đối chiếu giữa các báo cáo
  5. B01/BCTC: Báo cáo tình hình tài chính và Sổ S05-H: Bảng cân đối phát sinh
  6. Làm thế nào khi xem chỉ tiêu Nợ phải trả khác trên báo cáo B01/BCTC khác với số dư Có TK 138, 332, 333, 334, 338, 348 trên S05-H: Bảng cân đối số phát sinh?

Làm thế nào khi xem chỉ tiêu Nợ phải trả khác trên báo cáo B01/BCTC khác với số dư Có TK 138, 332, 333, 334, 338, 348 trên S05-H: Bảng cân đối số phát sinh?

Nguyên nhân

– Do chỉ tiêu Nợ phải trả khác trên báo cáo B01/BCTC: Báo cáo tình hình tài chính đang bằng tổng số dư Có các TK 133, 138, 332, 333, 334, 338, 348 (Trong đó TK 338 và 138 chi tiết theo từng đối tượng công nợ).

– Trong khi đó, trên Sổ S05-H: Bảng cân đối số phát sinh (Mẫu theo thông tư 107) thì số dư của TK 138, 338 là số dư đã bù trừ giữa tổng số dư Nợ với tổng số dư Có của TK 138, 338 theo đối tượng công nợ.

Giải pháp

1. Vào Báo cáo\Sổ kế toán\S05-H: Bảng cân đối phát sinh.

2. Trên tham số báo cáo, chọn Mẫu báo cáo là Mẫu hiểu thị số dư hai bên. Kiểm tra và cộng tất cả số dư có cuối kỳ của các TK 133, 138, 332, 333, 334, 338, 348 sẽ bằng với chỉ tiêu Nợ phải trả khác trên B01/BCTC: Báo cáo tình hình tài chính.

Ví dụ cuối năm 2019, trong các tài khoản 133, 138, 332, 334, 338, 348, chỉ có 2 tài khoản 138 và 338 là có số dư bên có cuối kỳ.

Lưu ý: Nếu muốn kiểm tra chi tiết số dư Có của các TK công nợ thì vào Báo cáo\Báo cáo khác\Báo cáo tổng hợp công nợ xem cột Có (cuối kỳ) (chọn xem lần lượt báo cáo của từng tài khoản công nợ).

 

Cập nhật 22/09/2020
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY
icon messenger