1. Trang chủ
  2. Nghiệp vụ
  3. Kiểm tra, đối chiếu báo cáo
  4. Đối chiếu giữa các báo cáo
  5. B01/BCTC: Báo cáo tình hình tài chính và Sổ S05-H: Bảng cân đối phát sinh
  6. Làm thế nào khi xem chỉ tiêu Các khoản phải thu khác khác với tổng số dư Nợ các TK 133, 138, 141, 242,… trên sổ S05-H: Bảng cân đối số phát sinh?

Làm thế nào khi xem chỉ tiêu Các khoản phải thu khác khác với tổng số dư Nợ các TK 133, 138, 141, 242,… trên sổ S05-H: Bảng cân đối số phát sinh?

Nguyên nhân

– Do chỉ tiêu Các khoản phải thu khác trên báo cáo B01/BCTC: Báo cáo tình hình tài chính đang bằng tổng số dư Nợ các TK 138 (chi tiết theo từng đối tượng công nợ), 338 (chi tiết theo từng đối tượng công nợ), 133, 137, 141, 242, 248,…

– Trong khi đó, trên Sổ S05-H: Bảng cân đối số phát sinh (Mẫu theo thông tư 107) thể hiện đúng số dư của các TK 133, 137, 141, 242, 248, tuy nhiên số dư của TK 138, 338 là số dư đã bù trừ giữa tổng số dư Nợ với tổng số dư Có của TK 138, 338 theo đối tượng công nợ.

Giải pháp

1. Vào Báo cáo\Sổ kế toán\S05-H: Bảng cân đối phát sinh.

2. Trên tham số báo cáo, chọn Mẫu báo cáo là Mẫu hiểu thị số dư hai bên.

3. Kiểm tra và cộng các số dư Nợ các TK 133, 137, 141, 242, 248,… sẽ bằng với chỉ tiêu Các khoản phải thu khác trên B01/BCTC: Báo cáo tình hình tài chính.

Lưu ý:  Nếu muốn kiểm tra chi tiết số dư Nợ của các TK công nợ thì vào Báo cáo\Báo cáo khác\Báo cáo tổng hợp công nợ xem cột Nợ (cuối kỳ).

Cập nhật 23/09/2020
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY
icon messenger