Vật tư hàng hóa

MISA Mimosa.NET 2020 cho phép khai báo danh sách các vật tư, hàng hóa chi tiết để sử dụng trong quá trình hạch toán.

Cách 1: Khai báo từng loại vật tư, hàng hóa

1. Vào Danh mục/Vật tư, hàng hóa.

2. Chọn loại vật tư hàng hóa cần khai báo. Nhấn Thêm.

3. Thông tin chi tiết cần khai báo:

 • Mã vật tư, hàng hóa: Mã của vật tư, hàng hóa (bắt buộc nhập).
 • Tên vật tư, hàng hóa: Tên của vật tư, hàng hóa (bắt buộc nhập).
 • Loại vật tư, hàng hóa: Xác định loại vật tư, hàng hóa tổng hợp (bắt buộc chọn).
 • Đơn giá mua: Giá vật tư, hàng hóa mua vào.
 • Đơn giá bán: Giá vật tư, hàng hóa bán ra.
 • Nhà cung cấp: Nhà cung cấp vật tư, hàng hóa.
 • Đơn vị tính: Đơn vị tính của vật tư, hàng hóa.
 • Đơn vị quy đổi: Đơn vị quy đổi được sử dụng khi có sự khác nhau giữa đơn vị nhập và đơn vị xuất.
 • Tỷ lệ quy đổi: Tỷ lệ quy đổi giữa đơn vị nhập và đơn vị xuất.
 • Thuế suất: Mức thuế suất áp dụng cho vật tư, hàng hóa: 0%, 5% hoặc 10%.
 • Diễn giải: Thông tin chi tiết về vật tư, hàng hóa.
 • Là dịch vụ: Tích chọn để xác định đối tượng thêm mới là dịch vụ – một loại hàng hóa đặc biệt.
 • Kho ngầm định: Thông tin về kho ngầm định quản lý vật tư, hàng hóa.
 • TK chi phí: Tài khoản quản lý chi phí.
 • TK kho: Tài khoản quản lý kho.
 • TK doanh thu: Tài khoản quản lý doanh thu.

4. Nhấn Cất.

Cách 2: Nhập khẩu danh mục Vật tư hàng hóa từ file excel vào phần mềm

1. Vào Tệp/Nhập khẩu dữ liệu từ file excel.

2. Nhấn Tiếp theo.

3. Chọn Đường dẫn đến tập dữ liệu.

4. Chọn Loại dữ liệu.

5. Chọn loại danh mục cần nhập khẩu.

6. Nhấn Tiếp theo.

 • Lưu ý: Phần mềm MISA Mimosa.NET 2020 có sẵn mẫu ngầm định giúp anh/chị có thể sử dụng để nhập khẩu bằng cách nhấn chọn Lấy mẫu ngầm định. Nếu anh/chị sử dụng mẫu ngầm định chương trình sẽ tự động nhận biết các cột trên tệp dữ liệu với các thông tin tương ứng trên chương trình.

7. Chọn thông tin trên cột Tên cột excel ghép với các thông tin tương ứng trên cột Tên cột dữ liệu.

 • Nếu anh/chị sử dụng file mẫu excel do phần mềm cung cấp để nhập khẩu thì tại bước này phần mềm đã tự động ghép cột, anh/chị chỉ cần kiểm tra lại thông tin.

8. Nhấn Tiếp theo.

9. Kiểm tra lại các dữ liệu cần nhập khẩu.

10. Những dòng dữ liệu không hợp lệ đã được hệ thống bôi đỏ.

 • Có thể sửa lại tệp dữ liệu ngay tại đây bằng cách nhấn chọn Sửa tệp dữ liệu.
 • Sau khi sửa xong nhấn Kiểm tra lại dữ liệu để cập nhật lại tình trạng dữ liệu cần nhập khẩu.

11. Nhấn Tiếp theo.

12. Hệ thống sẽ thông báo kết quả nhập khẩu:

 • Nhấn vào Xem chi tiết để xem những bản ghi nhập khẩu thành công.
 • Nhấn vào Tải tệp lỗi để xem chi tiết những bản ghi nhập khẩu không thành công.

13. Nhấn Đóng để kết thúc quá trình nhập khẩu.

14. Nhấn Nạp trên thanh công cụ để phần mềm lấy lên danh mục Vật tư hàng hóa vào phần mềm.

Lưu ý: Anh/Chị có thể tích chọn/bỏ chọn Ngừng theo dõi. Trường hợp anh/chị tích chọn Ngừng theo dõi, Vật tư hàng hóa sẽ không được hiển thị ở các màn hình chứng từ chi tiết và màn hình tham số báo cáo liên quan.

Cập nhật 30/09/2020
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY
icon messenger