1. Trang chủ
  2. Nghiệp vụ
  3. Kiểm tra, đối chiếu báo cáo
  4. Báo cáo tài chính
  5. B01/BCTC: Báo cáo tình hình tài chính
  6. Khi in báo cáo tình hình tài chính (B01/BCTC), chương trình báo không có số liệu thì phải làm thế nào?

Khi in báo cáo tình hình tài chính (B01/BCTC), chương trình báo không có số liệu thì phải làm thế nào?

Báo cáo B01/BCTC: Báo cáo tình hình tài chính có số liệu khi số dư đầu kỳ và số dư cuối kỳ trên bảng cân đối số phát sinh có số liệu tài khoản từ loại 1 đến loại 4 (Ví dụ: TK 111, 112, 138, 421,…). Do vậy khi in báo cáo báo không có số liệu bạn làm theo hướng dẫn sau:

Nguyên nhân 1: Bảng cân đối số phát sinh không có số liệu tại 2 cột Số dư đầu năm và Số dư cuối năm

Giải pháp 1: Vào Nghiệp vụ\Nhập số dư ban đầu để khai báo lại số dư đầu kỳ các tài khoản theo hướng dẫn tại đây

Nguyên nhân 2: Do chưa chọn đúng tham số báo cáo

Giải pháp 2: Bạn thực hiện theo hướng dẫn tại link

 

 

Cập nhật 22/09/2020
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY
icon messenger