Vai trò và quyền hạn

Chức năng

Cho phép thiết lập các vai trò của người dùng trong hệ thống, đồng thời phân quyền cho vai trò đó. Ví dụ: Với vai trò là Kế toán trưởng thì có toàn quyền với tất cả các phân hệ, với vai trò là Kế toán vốn bằng tiền thì không được dùng phân hệ Tài sản cố định,…

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

Hướng dẫn thêm vai trò

1. Vào Hệ thống\Vai trò và quyền hạn.

2. Nhập Mã hiệu, Tên vai trò Diễn giải.

3. Nhấn Đồng ý.

Hướng dẫn phân quyền cho vai trò

1. Tại màn hình danh sách Vai trò và quyền hạn, chọn vai trò trên danh sách, nhấn Phân quyền.

2. Phần mềm mặc định người dùng có Toàn quyền sử dụng các nghiệp vụ. Anh/chị bỏ tích chọn những nghiệp vụ nào không được phân quyền sử dụng bằng cách:

  • Chọn Chức năng trên danh sách.
  • Bỏ tích chọn các Hoạt động tương ứng.

2. Nhấn Đồng ý.

Hướng dẫn chọn người dùng cho vai trò

1. Chọn tab Danh sách người dùng.

2. Chọn vai trò trên danh sách. Nhấn Chọn.

3. Chọn người dùng cho vai trò đó. Nhấn Đồng ý.

4. Chọn tab Các chức năng bị hạn chế quyền để xem những chức năng không có quyền thực hiện.

Cập nhật 02/10/2020
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY
icon messenger