1. Trang chủ
  2. Nghiệp vụ
  3. Kiểm tra, đối chiếu báo cáo
  4. Sổ kế toán
  5. S05 – H: Bảng cân đối phát sinh
  6. Khi xem Bảng cân đối số phát sinh (S05-H), tôi thấy phát sinh Có TK 511 đã bằng với phát sinh Nợ của TK611 nhưng lại không khớp với phát sinh Có của TK0082 thì làm thế nào?

Khi xem Bảng cân đối số phát sinh (S05-H), tôi thấy phát sinh Có TK 511 đã bằng với phát sinh Nợ của TK611 nhưng lại không khớp với phát sinh Có của TK0082 thì làm thế nào?

Nguyên nhân 1: Đơn vị phát sinh các nghiệp vụ TSCĐ

Anh/chị in báo cáo đối chiếu kho bạc kiểm tra và kiểm tra số liệu TK 0082. Nếu chưa đúng anh/chị đối chiếu TK 0082 với đối chiếu kho bạc trước. Nếu Có TK 0082 đã đúng thì có thể có các nguyên nhân sau.

– Đơn vị có phát sinh nghiệp vụ sau: (Đây là các bút toán đúng theo TT 107)

  • Mua TSCĐ: Nợ TK 211/Có TK 366, đồng thời ghi Có TK 008
  • Mua CCDC, VTHH nhập kho nhưng chưa xuất ra sử dụng hết: Nợ TK 152, 156/Có TK 366, đồng thời ghi Có TK 008

– Đơn vị có phát sinh nghiệp vụ xây dựng cơ bản: Nợ TK 241/Có TK 3664, đồng thời ghi Có TK 008: Vì bút toán này đơn vị đang tự thiết lập hạch toán đồng thời nên nếu là Xây dựng cơ bản thì sinh đồng thời TK 009.

– Đơn vị có bút toán tính hao mòn TSCĐ năm trước chuyển sang: Nợ TK 611/Có TK 214, Nợ TK 366/Có TK 511.

Nguyên nhân 2: Đơn vị phát sinh nghiệp vụ Cấp bù học phí

– Khi đơn vị nhận dự toán cấp bù học phí:

Nợ TK 00821 (thường xuyên), 00822 (không thường xuyên)

– Khi đơn vị rút dự toán cấp bù miễn, giảm giá dịch vụ giáo dục, đào tạo về tài khoản tiền gửi thu phí mở tại KBNN, ghi:

Nợ TK 112

Có TK 531 – Thu hoạt động SXKD, dịch vụ

Đồng thời ghi:

Có TK 008 – Dự toán chi hoạt động (00821, 00822)

– Khi đơn vị chi cho các hoạt động từ nguồn được cấp bù miễn, giảm giá dịch vụ giáo dục đào tạo, ghi:

Nợ TK 154, 642

Có TK 112

Chốt lại: Các nghiệp vụ trên không phát sinh TK 511, 611 nhưng có phát sinh TK 008 nên lệch này là đúng. Bạn không cần phải làm gì cả.

Cập nhật 16/10/2021
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY
icon messenger