1. Trang chủ
 2. Nghiệp vụ
 3. Nghiệp vụ thường hỏi
 4. Trích lập quỹ phúc lợi, quỹ khen thưởng, quỹ bổ sung thu nhập, quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp từ nguồn NSNN cấp

Trích lập quỹ phúc lợi, quỹ khen thưởng, quỹ bổ sung thu nhập, quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp từ nguồn NSNN cấp

Khoản trích lập quỹ từ ngân sách được hình thành từ kết quả thặng dư (chênh lệch thu lớn hơn chi) của hoạt động hành chính, sự nghiệp. Sau khi xác định được số tiết kiệm chi thường xuyên để trích lập Quỹ, căn cứ quyết định trích lập Quỹ, rút dự toán chi thường xuyên vào TK tiền gửi tại KBNN theo số quỹ được trích lập. 

Nhấn chuột trái vào dấu + để xem chi tiết

1. Ðịnh khoản
  •  Khi đơn vị rút dự toán vào tài khoản tiền gửi để trích lập quỹ

– Rút thực chi:

Nợ TK 1121 – Tiền gửi ngân hàng, kho bạc

Có TK 5111 – Thu hoạt động do NSNN cấp 

Đồng thời Có TK 008212 (thực chi)

Và chọn tới các tiểu mục tương ứng:

7951 Quỹ bổ sung thu nhập 

7952 Quỹ phúc lợi

7953 Quỹ khen thưởng

7954 Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp 

  • Khi chi tiền từ quỹ

Nợ TK 431

Có TK 111,112,334

  •  Khi trích lập quỹ

Nợ TK 421 (4211, 4212) – Thặng dư (Thâm hụt) lũy kế

Có TK 431 – Các quỹ 

Đơn vị trích quỹ nào thì chọn tiết khoản của TK 431 tương ứng:

TK 4311 – Quỹ khen thưởng

TK 4312 – Quỹ phúc lợi

TK 4313 – Quỹ bổ sung thu nhập

TK 4314 – Quỹ hoạt động phát triển sự nghiệp

Lưu ý: Không hạch toán trích quỹ Nợ TK 611/Có TK 431

2. Hướng dẫn trên phần mềm
 • Vào nghiệp vụ Kho bạc, chọn Rút dự toán/Rút dự toán tiền gửi

 • Khai báo thông tin về chứng từ Rút dự toán /Rút dự toán tiền gửi. Chọn Thực chi. Phần Tiểu mục  chọn tiểu mục tương ứng với quỹ đang trích lập.


 • Nhấn Cất. Hệ thống hiển thị màn hình thông báo, nhấn Đồng ý.

 • Bạn kiểm tra các thông tin trên chứng từ Chuyển khoản kho bạc vào TK tiền gửi, phần mềm đã tự sinh hạch toán Nợ TK 1121/Có TK 5111– nghiệp vụ Thực chi dựa theo tính chất nguồn KP đồng thời Có TK 008212 tương ứng. • Khi chi tiền từ quỹ, vào phân hệ Tiền gửi/Chi tiền gửi; Khi chi tiền mặt vào phân hệ Tiền mặt/Phiếu thu/Phiếu thu rút tiền từ NH,KB, sau đó cũng trong phân hệ Tiền mặt/Chi tiền; Hoặc vào phân hệ Tổng hợp/Chứng từ nghiệp vụ khác 

 

 • Cuối năm, sau khi xác định được kết quả hoạt động, đơn vị xác định được số thặng dư cuối năm và thực hiện trích lập quỹ.

  Vào phân hệ Tổng hợp/Chứng từ nghiệp vụ khác/Chứng từ nghiệp vụ khác


 

Cập nhật 20/08/2021
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY
icon messenger