Trả tiền nhà cung cấp

Nhấn chuột trái vào dấu + để xem chi tiết

1. Định khoản

– Nếu trả tiền nhà cung cấp bằng tiền mặt:

Nợ TK 331: Phải trả cho người bán

Có TK 1111: Tiền mặt

– Nếu trả tiền nhà cung cấp bằng tiền gửi:

Nợ TK 331: Phải trả cho người bán

Có TK 1121: Tiền gửi

– Nếu trả tiền nhà cung cấp bằng chuyển khoản kho bạc:

Nợ TK 331: Phải trả cho người bán

Có TK 511: Thu hoạt động do NSNN cấp

2. Các bước thực hiện

Ví dụ: Ngày 15/08/2018, đơn vị trả tiền gửi mua một máy phát điện cho công ty TNHH Nguyên Anh, số tiền: 15.000.000 đồng.

1. Vào nghiệp vụ Mua hàng/Trả tiền nhà cung cấp/Trả tiền gửi.

2. Khai báo thông tin chứng từ trên chứng từ Chi tiền gửi trả nhà cung cấp.

  • Nhập thông tin Đơn vị trả tiền: Tài khoản, Nội dung thanh toán.
  • Nhập thông tin Đơn vị nhận tiền: Đơn vị nhận, Tài khoản.
  • Nhập thông tin Chứng từ: Ngày chứng từ, Ngày hạch toán, Số chứng từ.
  • Nhập thông tin chứng từ chi tiết: Mục, Tiểu mục, Số tiền. 

3. Nhấn Cất.

Cập nhật 15/10/2020
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY
icon messenger