Trả lương

Xem phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

1. Định khoản

a. Nếu trả lương bằng tiền mặt hoặc tiền gửi ngân hàng

Nợ TK 334: Phải trả người lao động

Có TK 111/112

b. Nếu trả lương bằng rút dự toán chuyển khoản kho bạc chuyển vào ATM của cán bộ viên chức và người lao động

– Rút dự toán tạm ứng:

Nợ TK 334/332

Có TK 337: Tạm thu

Đồng thời ghi:

Có TK 008/009 (008211, 008221, 00921)

– Rút dự toán thực chi:

Nợ TK 334/332

Có TK 511: Thu hoạt động do NSNN cấp

Đồng thời ghi:

Có TK 008/009 (008212, 008222, 00922)

2. Các bước thực hiện

1. Vào phân hệ Tiền lương, chọn Trả lương.

2. Chọn bảng lương cần trả.

3. Chọn Phòng ban trả lương.

4. Nhấn Lấy số liệu để phần mềm tự động lấy lên danh sách cán bộ trên Bảng lương thuộc phòng ban đã chọn và số tiền thực lĩnh tương ứng.

5. Chọn hình thức trả lương: Chuyển khoản kho bạc, Tiền mặt  hay Tiền gửi.

6. Tích chọn những cán bộ cần trả lương.

7. Nhấn Đồng ý, phần mềm sẽ tự động sinh ra chứng từ thanh toán tương ứng.

  • Tại tab Hạch toán: phần mềm tự động sinh TK Nợ 3341, TK Có 5111, nhập MLNS, Nghiệp vụ chọn Thực chi.
  • Phần mềm tự động sinh TK Có dựa vào các thông tin đã chọn trên tab Hạch toán thỏa mãn điều kiện sinh hạch toán đồng thời.

  • Xem danh sách cán bộ được trả lương tại tab Danh sách cán bộ trả lương.

  • Nhấn Cất.

8. Nhấn Tiện ích/Sinh giấy rút dự toán.

9. Phần mềm sinh chứng từ Rút dự toán chuyển khoản, nhấn Cất.

Cập nhật 24/08/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY
icon messenger