1. Trang chủ
  2. Nghiệp vụ
  3. Hướng dẫn nghiệp vụ
  4. Kế toán tiền lương
  5. Trả lương cho cán bộ nhân viên bằng tiền mặt

Trả lương cho cán bộ nhân viên bằng tiền mặt

Xem phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

1. Định khoản

a. Rút dự toán tiền mặt trả lương

Nợ TK 1111: Tiền mặt Việt Nam

Có TK 511: Thu hoạt động do NSNN cấp

b. Chi trả lương

Nợ TK 334: Phải trả người lao động

Có TK 1111: Tiền mặt Việt Nam

c. Hạch toán chi phí lương

Nợ TK 611 (61111,61121): Chi phí hoạt động

Có TK 334: Phải trả người lao động

2. Các bước thực hiện

Bước 1: Rút dự toán tiền mặt trả lương

Sau khi tập hợp đầy đủ các chứng từ gốc như bảng lương có chữ ký của cán bộ nhân viên,… đơn vị rút dự toán thực chi bằng tiền mặt để trả lương cho cán bộ nhân viên.

Các thao tác thực hiện như sau:

1. Vào nghiệp vụ Kho bạc, chọn Rút dự toán/Rút dự toán tiền mặt.

2. Tích chọn Thực chi.

3. Khai báo thông tin về chứng từ Rút dự toán tiền mặt.

  • Nhập thông tin chung: Người lĩnh tiền, Diễn giải.
  • Nhập thông tin chứng từ: Ngày chứng từ, Ngày hạch toán, Số chứng từ.
  • Nhập chi tiết chứng từ: Nguồn, Chương, Khoản, Tiểu mục, Số tiền.

4. Nhấn Cất. Hệ thống hiển thị màn hình thông báo Bạn có muốn sinh Phiếu thu không? Nhấn Đồng ý.

5. Anh/chị kiểm tra các thông tin trên Phiếu thu rút dự toán nhập quỹ, phần mềm tự động sinh TK Nợ 1111, TK Có 5111,5112 dựa theo tính chất nguồn KP, nghiệp vụ Thực chi đồng thời sinh bút toán hạch toán đồng thời ghi Có TK 008212,008222.

6. Nhấn Cất.

Bước 2: Chi trả lương bằng tiền mặt

1. Trên Phiếu thu rút dự toán nhập quỹ được sinh từ chứng từ Rút dự toán tiền mặt, anh/chị nhấn Tiện ích/Sinh chứng từ trả lương.

2. Phần mềm lấy lên các thông tin trên Phiếu chi trả lương, tự động hạch toán TK Nợ 334, TK Có 1111.

3. Nhấn Cất.

Bước 3: Hạch toán chi phí lương

1. Trên Phiếu chi trả lương, anh/chị nhấn Tiện ích/Hạch toán chi phí.

2. Phần mềm lấy lên các thông tin trên Chứng từ nghiệp vụ khác, tự động hạch toán TK Nợ 61111, 61121, TK Có 334 dựa theo tính chất nguồn KP

3. Nhấn Cất.

Cập nhật 24/08/2021
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY
icon messenger