1. Trang chủ
 2. Nghiệp vụ
 3. Hướng dẫn nghiệp vụ
 4. Kế toán tiền lương
 5. Trả lương cho cán bộ nợ lương từ năm trước

Trả lương cho cán bộ nợ lương từ năm trước

Bước 1: Lập danh sách cán bộ nợ lương từ năm trước

1. Vào Nghiệp vụ/Tiền lương/Danh sách cán bộ nợ lương từ năm trước.

2. Nhấn Chọn cán bộ để thêm từng cán bộ nợ lương từ năm trước hoặc nhấn Nhập khẩu để nhập khẩu danh sách cán bộ nợ lương từ file excel vào phần mềm.

3. Tìm kiếm nhanh cán bộ bằng cách lọc theo các tiêu chí: Loại cán bộ, Phòng ban, Chức danh, nhấn Tìm kiếm.

4. Tích chọn các cán bộ nợ lương từ năm trước, nhấn Đồng ý.

5. Nhập Số tiền cán bộ nợ lương.

– Nếu đơn vị nhập tổng lương: nhập Số tiền tại cột Lương. Nhấn Đồng ý.

– Trường hợp nhập chi tiết theo từng khoản lương:

 • Tích chọn Chi tiết theo từng khoản lương.
 • Nhập số tiền chi tiết theo từng khoản lương.
 • Nhấn Đồng ý.

Bước 2: Trả lương cho cán bộ nợ lương từ năm trước

1. Vào nghiệp vụ Tiền lương/Trả lương.

2. Chọn tên Bảng lương, Phòng ban, nhấn Lấy số liệu.

3. Chọn hình thức trả lương:

 • Nếu chọn trả bằng Chuyển khoản kho bạc: hệ thống sinh ra phiếu chuyển khoản kho bạc.
 • Nếu chọn trả bằng Tiền mặt: hệ thống sinh ra phiếu chi trả lương.
 • Nếu chọn trả bằng Tiền gửi: hệ thống sinh ra phiếu chi tiền gửi trả lương.

4. Nhấn Đồng ý.

5. Hệ thống sinh ra chứng từ tương ứng theo hình thức trả lương. Ví dụ chọn trả bằng hình thức chuyển khoản kho bạc.

6. Khai báo thêm thông tin trên chứng từ Chuyển khoản kho bạc:

 • Nhập Đơn vị trả tiền, Đơn vị nhận tiền, Chứng từ.
 • Nhấn Cập nhật hạch toán đồng thời. Phần mềm tự động sinh TK Có dựa vào các thông tin đã chọn trên tab Hạch toán thỏa mãn điều kiện sinh hạch toán đồng thời.

 • Nhấn Cất.
Cập nhật 26/08/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY
icon messenger