Tổng hợp thu nhập không thường xuyên

Xem phim hướng dẫn 

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

Nhấn chuột trái vào dấu + để xem chi tiết

I. Mô tả nghiệp vụ
  • Các khoản lương mà cán bộ không thường xuyên được hưởng hàng tháng như thưởng tết, thưởng 30/4, … -> các khoản này là khoản thu nhập không thường xuyên.
  • Khi cán bộ được hưởng các khoản này thì kế toán thực hiện khai báo thu nhập không thường xuyên của từng cán bộ vào bảng thu nhập không thường xuyên để làm căn cứ tính lương và tính thuế thu nhập cá nhân.
II. Các bước thực hiện

Cách 1: Tự tổng hợp thu nhập không thường xuyên

1. Vào phân hệ Tiền lương, chọn Thu nhập không thường xuyên/Thu nhập không thường xuyên.

2. Nhập tên bảng thu nhập.

3. Chọn tháng và Khoản thu nhập cần lập bảng tổng hợp thu nhập không thường xuyên.

4. Nhấn Chọn cán bộ.

  • Chọn Loại cán bộ, Phòng ban, Chức danh, sau đó nhấn Tìm kiếm.
  • Tích chọn cán bộ cần tổng hợp thu nhập không thường xuyên.
  • Nhấn Đồng ý.

5. Nhập số liệu thu nhập không thường xuyên chi tiết theo từng cán bộ.

6. Nhấn Cất.

Cách 2: Nhập khẩu số liệu thu nhập không thường xuyên từ file excel

1. Vào nghiệp vụ Tiền lương, chọn Thu nhập không thường xuyên/Thu nhập không thường xuyên.

2. Nhập tên bảng thu nhập.

3. Chọn tháng và Khoản thu nhập cần lập bảng tổng hợp thu nhập không thường xuyên.

4. Nhấn Nhập khẩu.

5. Chọn tệp chứa dữ liệu tổng hợp thu nhập không thường xuyên cần nhập khẩu.

6. Nhấn Tiếp theo. Tại bước 2 – Ghép cột dữ liệu, thực hiện ghép các cột dữ liệu trên phần mềm với các cột dữ liệu trên file excel (lưu ý bắt buộc phải ghép dữ liệu cho những cột có dấu (*)

7. Nhấn Thực hiện để hệ thống nhập khẩu dữ liệu từ file excel vào phần mềm.

8. Nhấn Cất.

Cập nhật 24/08/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY
icon messenger