Tổng hợp ngày nghỉ/làm thêm

Xem phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

1. Mô tả nghiệp vụ

1. Theo dõi, ghi chép chấm công cho từng cán bộ, viên chức, người lao động.

  • Với đơn vị theo dõi công thủ công: cán bộ nhân sự/trưởng các bộ phận chấm công ghi chép thời gian đến và về; thời gian nghỉ theo chế độ (phép, ốm đau, thai sản…); thời gian làm thêm giờ, làm đêm của công chức, viên chức, người lao động khác.
  • Với đơn vị theo dõi bằng máy chấm công: cán bộ, viên chức, người lao động khi đến làm việc sẽ tự chấm công bằng máy chấm công (máy chấm công bằng vân tay, hoặc máy chấm công bằng thẻ).

2. Cuối tháng, tổng hợp số công làm việc trong tháng, ngày nghỉ hưởng chế độ, thời giam làm thêm, làm đêm.

  • Với đơn vị theo dõi công thủ công: Cán bộ nhân sự tổng hợp các bảng chấm công của các cán bộ chấm công, và tổng hợp số công làm việc trong tháng, số ngày nghỉ hưởng chế độ, thời gian làm thêm làm đêm của từng cán bộ viên chức người lao động theo các bảng chấm công.
  • Với đơn vị theo dõi chấm công bằng máy: Cán bộ nhân sự kết xuất kết quả tổng hợp chấm công từ máy chấm công.

3. Cán bộ nhân sự gửi kết quả tổng hợp chấm công và xác nhận số công với cán bộ, viên chức, người lao động khác và chuyển sang cán bộ tính lương để tính lương.

2. Các bước thực hiện

Cách 1: Tự tổng hợp ngày nghỉ/làm thêm

1. Vào nghiệp vụ Tiền lương, chọn Tổng hợp ngày nghỉ, làm thêm/Lập bảng tổng hợp ngày nghỉ, làm thêm.

2. Chọn tháng tổng hợp.

3. Chọn loại bảng tổng hợp chấm công là Ngày nghỉ hay Làm thêm, làm đêm.

4. Nhập thông tin Mô tả.

5. Nhấn Chọn cán bộ.

  • Chọn Loại cán bộ, Phòng ban, Chức danh, sau đó nhấn Tìm kiếm.
  • Tích chọn cán bộ cần tổng hợp ngày nghỉ/làm thêm.
  • Nhấn Đồng ý.

6. Nhập thông tin Nghỉ không lương, Nghỉ ốm hay làm thêm, làm đêm chi tiết theo từng cán bộ.

7. Nhấn Cất.

Cách 2: Nhập khẩu số liệu tổng hợp ngày nghỉ/làm thêm từ file excel

1. Vào nghiệp vụ Tiền lương, chọn Tổng hợp ngày nghỉ, làm thêm/Lập bảng tổng hợp ngày nghỉ, làm thêm.

2. Chọn tháng tổng hợp.

3. Chọn loại bảng tổng hợp chấm công là Ngày nghỉ hay Làm thêm, làm đêm.

4. Nhập thông tin Mô tả.

5. Nhấn Nhập khẩu.

6. Chọn tệp chứa dữ liệu tổng hợp ngày nghỉ hay làm thêm cần nhập khẩu.

7. Nhấn Tiếp theo. Tại bước 2 – Ghép cột dữ liệu, thực hiện ghép các cột dữ liệu trên phần mềm với các cột dữ liệu trên file excel (lưu ý bắt buộc phải ghép cột dữ liệu cho cột có dấu (*)

8. Nhấn Thực hiện để hệ thống nhập khẩu dữ liệu từ file excel vào phần mềm.

9. Nhấn Cất.

Cập nhật 24/08/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY
icon messenger