Báo cáo tài chính

Mục đích

Giúp đơn vị lập được báo cáo tài chính theo từng kỳ, nhập khẩu số dư đầu năm từ TKT và kiểm soát được số liệu báo cáo đã lập.

Các bước thực hiện

Lập báo cáo tài chính

1. Vào phân hệ Tổng hợp, chọn Lập báo cáo\Lập báo cáo tài chính.

2. Khai báo các tham số báo cáo:

– Chọn Kỳ báo cáo, Năm, Chương.

– Chọn Báo cáo. Anh/chị lập các báo cáo sau:

 • B01/BCTC: Báo cáo tình hình tài chính.
 • B02/BCTC: Báo cáo kết quả hoạt động.
 • B03a/BCTC: Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (Theo phương pháp trực tiếp).
 • B03b/BCTC: Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (Theo phương pháp gián tiếp).
 • B04/BCTC: Thuyết minh báo cáo tài chính B01/BSTT: Báo cáo bổ sung thông tin tài chính.

– Nhấn Đồng ý.

3. Chương trình tự động lập báo cáo tài chính, anh/chị nhập thêm Người lập biểu, Thủ trưởng đơn vị, Ngày lập.

Lấy dữ liệu đầu năm

Lưu ý: Một số báo cáo không lên số liệu đầu năm hoặc năm trước thì thực hiện 1 trong 2 cách sau:

Cách 1: Nhập khẩu file lấy từ TKT vào phần mềm rồi Lấy số đầu năm từ TKT

– Bước 1: Tải bộ báo cáo tài chính năm trước (.xml) trên TKT về máy tính.

 • Kế toán viên đăng nhập vào trang https://bctcnn.vst.mof.gov.vn
 •  Vào menu Quản lý báo cáo, nhấn chuột vào kỳ báo cáo năm trước được KBNN nhận thành công báo cáo.

 •   Nhấn vào biểu tượng tải để tải tệp tin báo cáo có đuôi .xml về máy tính.

– Bước 2: Nhập khẩu số dư đầu năm từ TKT

 • Vào phân hệ Tổng hợp\Lập báo cáo tài chính.
 • Nhấn Hủy bỏ để tắt màn hình Lập báo cáo tài chính, nhấn Nhập khẩu số dư đầu năm từ TKT.
 • Nhấn vào biểu tượng thư mục để tải tệp tin báo cáo (.xml) vừa được tải về từ hệ thống TKT.

 •  Chọn đúng tệp tin báo cáo năm trước được tải về từ TKT. Nhấn Open (Mở).

 • Nhấn Thực hiện.

 • Chương trình hiển thị thôn báo Nhập khẩu thành công số dư từ TKT năm… chương…

– Bước 3: Lập bộ BCTC

 •  Vào phân hệ Tổng hợp\Lập báo cáo\Lập báo cáo tài chính.
 • Chọn Kỳ báo cáo, Năm, Chương.
 •  Lập lần lượt các BCTC. Ví dụ: báo cáo B01/BCTC. Nhấn Đồng ý.

Hoặc nếu đã lập BCTC trước đó rồi thì mở từng BCTC đó lên.

 • Để lấy số đầu năm hoặc số năm trước cho 4 báo cáo thì nhấn Lấy số dư đầu năm từ TKT cho từng báo cáo:

 • Nhấn Cất để hoàn thành.

Lưu ý: Trường hợp bạn lâp BCTC của Chương khác với Chương trên bộ BCTC đã nộp vào TKT hoăc chưa nhâp khẩu file báo cáo (.xml) nào từ TKT thì khi nhấn Lấy số liệu đầu năm từ TKT => chương trình hiển thị thông báo như sau:

 • Bạn nhấn vào link tại đây trên thông báo để phần mềm chuyển sang màn hình Nhập khẩu số dư đầu năm từ TKT. Hoặc nhập khẩu BCTC năm trước tại màn hình Danh sách lập báo cáo tài chính.

Xem lại hướng dẫn ở bước 2.

Cách 2: Mở file báo cáo đã lập của năm trước và nhập tay vào cột Số đầu năm (Năm trước).

 • Trường hợp muốn lấy lại toàn bộ số liệu ban đầu thì nhấn Lấy lại mặc định.
 • Nhấn Cất.

4. Có thể nhấn Kiểm tra số liệu để chương trình kiểm tra xem còn chỉ tiêu nào không phù hợp. Nhấn vào link “vào đây” để kiểm tra chứng từ, sổ sách.

 •  Nhấn In để in báo cáo tài chính.

5.Ngoài ra, có thể in báo cáo tình hình tài chính bằng cách:

– Chọn menu Báo cáo\Báo cáo tài chính.

– Chọn báo cáo B01/BCTC: Báo cáo tình hình tài chính. Khai báo các tham số báo cáo.

 • Chọn Kỳ báo cáo, Chương.
 • Tích chọn Lấy dữ liệu từ báo cáo tài chính đã lập hoặc nếu không tích chọn, phần mềm sẽ in theo công thức đã được thiết lập sẵn.
 • Nhấn Đồng ý.

Cập nhật 15/02/2022
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY
icon messenger