1. Trang chủ
  2. Câu hỏi thường gặp
  3. Tổng hợp
  4. Tôi muốn xóa chứng từ xác định kết quả hoạt động để kết chuyển lại thì làm thế nào?

Tôi muốn xóa chứng từ xác định kết quả hoạt động để kết chuyển lại thì làm thế nào?

Giải pháp

Bước 1: Xóa chứng từ xác định kết quả hoạt động đã lập. 

Bạn có thể thực hiện theo 2 cách sau:

– Cách 1:

  • Vào phân hệ Tổng hợp, chọn Danh sách chứng từ nghiệp vụ khác.
  • Trên danh sách kết chuyển chênh lệch thu chi, lọc cột Loại CT là “Xác định kết quả hoạt động”.

  • Mở chứng từ lên và nhấn Bỏ ghi/Xóa.

– Cách 2: Có thể tìm kiếm nhanh bằng chức năng Tìm kiếm của phần mềm.

  • Vào Tìm kiếm, chọn điều kiện: Tìm theo là “Loại chứng từ”, Giá trị là “Xác định kết quả hoạt động”.
  • Nhấn Cập Nhật\Tìm.
  • Mở chứng từ lên nhấn Bỏ ghi/Xóa.


Bước 2: Lập lại chứng từ Xác định kết quả hoạt động,

Xem hướng dẫn lập lại chứng từ Xác định kết quả hoạt động tại đây.

Cập nhật 10/10/2020
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY
icon messenger