1. Trang chủ
  2. Câu hỏi thường gặp
  3. Câu hỏi thường gặp mùa quyết toán
  4. Tôi muốn nhập chứng từ của tháng chỉnh lý quyết toán thì làm thế nào trên phần mềm?

Tôi muốn nhập chứng từ của tháng chỉnh lý quyết toán thì làm thế nào trên phần mềm?

1. Mô tả nghiệp vụ

– Tại các đơn vị hành chính sự nghiệp thì đến ngày 31/12 vẫn còn tồn tại một số khoản thu thuộc ngân sách năm chưa nộp hết vào Ngân sách nhà nước, đồng thời tồn tại một số khoản chi ngân sách nhà nước của năm ngân sách nhưng chưa tập hợp đủ hồ sơ chứng từ để làm thủ tục thanh toán với kho bạc.

Do đó, theo quy định, đơn vị HCSN được cho phép nộp tiếp các khoản thu thuộc ngân sách năm vào NSNN, đồng thời quyết toán tiếp các khoản chi thuộc ngân sách năm nay cho đến hết 31/01 năm sau.

– Thời gian từ ngày 01/01 năm sau đến 31/01 năm sau được gọi là thời gian chỉnh lý quyết toán (tức là thời gian được phép tiếp tục thu chi sửa chữa số liệu ngân sách).

– Kết thúc thời gian chỉnh lý quyết toán, toàn bộ số liệu thu chi ngân sách sẽ được tổng kết lại để lập báo cáo quyết toán, không được tiếp tục ghi nhận các nghiệp vụ phát sinh của năm sau vào năm ngân sách trước.

2. Cách thực hiện

Các chứng từ phát sinh trong tháng chỉnh lý (thời gian từ ngày 01/01/N+1 đến ngày 31/01/ N+1) thì ngày hạch toán là 31/12/N.

Ví dụ: Ngày 10/01/2021, đơn vị có phát sinh khoản chi ngân sách trong tháng chỉnh lý.

Bước 1: Chọn năm hạch toán là năm 2020

Bước 2: Thêm chứng từ và nhập thông tin:

  • Ngày chứng từ: Là ngày thực tế phát sinh chứng từ đó như ví dụ là ngày 10/01/2021.
  • Ngày hạch toán: Là ngày 31/12/2020.

Lưu ý: Để xem báo cáo hiển thị số liệu tháng chính lý quyết toán, Bạn xem theo hướng dẫn tại đây

 

 

Cập nhật 16/10/2020
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY
icon messenger