1. Trang chủ
  2. Câu hỏi thường gặp
  3. Kho bạc
  4. Tôi muốn in Bảng kê nội dung thanh toán\Tạm ứng thể hiện thông tin Số lượng, định mức, đơn giá thực tế thì làm thế nào?

Tôi muốn in Bảng kê nội dung thanh toán\Tạm ứng thể hiện thông tin Số lượng, định mức, đơn giá thực tế thì làm thế nào?

1. Trên giao diện chứng từ cần in Bảng kê, nhấn In chọn Bảng kê nội dung thanh toán/Tạm ứng đang sử dụng.

2. Trên bảng Tham số báo cáo, vào Tab Chi tiết số tiền, gõ trực tiếp số liệu tại các cột Số lượng, định mức và Đơn giá thực tế, sau đó nhấn Đồng ý.

3. Sau khi nhấn Đồng ýBảng kê nội dung thanh toán/Tạm ứng sẽ hiển thị được thông tin Số lượng, Định mức, Đơn giá thực tế.

Cập nhật 12/10/2021
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY
icon messenger