1. Trang chủ
 2. Câu hỏi thường gặp
 3. Kho bạc điện tử
 4. Tôi muốn gửi mẫu C4-02c qua Kho bạc điện tử thì làm như thế nào?

Tôi muốn gửi mẫu C4-02c qua Kho bạc điện tử thì làm như thế nào?

Đơn vị muốn gửi mẫu C4-02c/KB qua Kho bạc điện tử MISA để nộp cho KBNN thì thực hiện như sau:

Trường hợp 1: Hồ sơ chỉ nộp thuế

1. Đơn vị lập chứng từ nộp thuế.

2. Khi lập hồ sơ giao dịch có mẫu C4-02c/KB: Ủy nhiệm chi:

 • Nhấn vào biểu tượng xem trước chứng từ C4-02c/KB: Ủy nhiệm chi.

 • Tại tab 1.Thông tin chung, anh/chị nhập các thông tin:

 • Chọn tab 2. Thanh toán, nhập số tiền vào cột Nộp thuế (100% số thuế).

 • Nhấn Đồng ý để in chứng từ C4-02c/KB

 • Cất hồ sơ và gửi cho Kế toán trưởng phê duyệt.

Trường hợp 2: Hồ sơ vừa nộp thuế vừa thanh toán

1. Đơn vị lập chứng từ phát sinh như sau:

2. Khi lập hồ sơ giao dịch có mẫu C4-02c/KB: Ủy nhiệm chi:

 • Nhấn vào biểu tượng xem trước chứng từ C4-02c/KB: Ủy nhiệm chi.

 • Tại tab 1.Thông tin chung, anh/chị nhập các thông tin:

 • Chọn tab 2. Thanh toán, nhập số tiền vào cột Nộp thuế và cột TT cho ĐV hưởng.

 • Nhấn Đồng ý để in chứng từ C4-02c/KB

 • Cất hồ sơ và gửi cho Kế toán trưởng phê duyệt.
Cập nhật 01/12/2021
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY
icon messenger