1. Trang chủ
 2. Câu hỏi thường gặp
 3. Tiền lương
 4. Tôi muốn chi lương, bảo hiểm từ nguồn thu hoạt động sản xuất kinh doanh thì làm thế nào?

Tôi muốn chi lương, bảo hiểm từ nguồn thu hoạt động sản xuất kinh doanh thì làm thế nào?

Cách thực hiện: Để chi lương, bảo hiểm từ hoạt động sản xuất kinh doanh, bạn thực hiện qua 3 bước sau:

Bước 1: Khi có phát sinh thu tiền

 • Vào phân hệ Tiền mặt/Lập phiếu thu/Thu tiền (nếu thu tiền mặt) hoặc Tiền gửi/Thu tiền/Thu tiền gửi (nếu thu qua ngân hàng).
 • Hạch toán: Nợ TK 111, 112/ Có TK 531

Bước 2: Khi phát sinh chi tiền lương

– Chi lương:

 • Vào phân hệ Tiền mặt/Lập phiếu chi/Phiếu chi (nếu chi tiền mặt) hoặc Tiền gửi/Chi tiền/Chi tiền gửi (nếu ủy nhiệm chi qua ngân hàng)
 • Hạch toán: Nợ TK 334/ Có TK 111,112

– Hạch toán chi phí lương:

 • Trên chứng từ Chi tiền gửi, vào Tiện ích/ Hạch toán chi phí lương, phần mềm tự sinh bút toán, sửa lại hạch toán.
 • Hạch toán Nợ TK 154, 642/ Có TK 334

 

Bước 3: Khi phát sinh chi thanh toán bảo hiểm, kinh phí công đoàn:

 • Bảo hiểm:

– Chi thanh toán bảo hiểm:

 • Vào phân hệ Tiền gửi/ Chi tiền/ Chi tiền gửi
 • Hạch toán: (tương ứng với từng tiểu mục lương, bảo hiểm)
  Nợ TK 3321/ Có 112
  Nợ TK 3322/ Có 112
  Nợ TK 3324/ Có 112

Chi bảo hiểm từ nguồn thu sản xuất kinh doanh

– Hạch toán chi phí bảo hiểm:

 • Trên chứng từ Chi tiền gửi, vào Tiện ích/ Hạch toán chi phí bảo hiểm
 • Hạch toán
  + Khấu trừ vào lương:
  Nợ TK 154, 642/ Có TK 334       
  Nợ TK 334/ Có TK 3321              BHXH khấu trừ vào lương
  Nợ TK 334/ Có TK 3322              BHYT khấu trừ vào lương
  Nợ TK 334/ Có TK 3324              BHTN khấu trừ vào lương
  + Cơ quan đóng:
  Nợ TK154, 642/ Có TK 3321       BHXH cơ quan đóng
  Nợ TK154, 642/ Có TK 3322       BHYT cơ quan đóng
  Nợ TK154, 642/ Có TK 3324       BHTN cơ quan đóng

Hạch toán chi phí bảo hiểm

 • Kinh phí công đoàn

Hạch toán tương tự chi thanh toán bảo hiểm

– Chi thanh toán kinh phí công đoàn

 • Vào phân hệ Tiền gửi/ Chi tiền/ Chi tiền gửi
 • Hạch toán: Nợ TK 3323/ Có 112

– Hạch toán chi phí kinh phí công đoàn

 • Trên chứng từ Chi tiền gửi, vào Tiện ích/ Hạch toán chi phí bảo hiểm
 • Hạch toán: Nợ 154, 6421/ Có 3323

 

Cập nhật 28/09/2021
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY
icon messenger