1. Trang chủ
  2. Câu hỏi thường gặp
  3. Kho bạc
  4. Tôi muốn Bảng kê nội dung thanh toán không hiển thị Số chứng từ và Ngày chứng từ thì làm thế nào?

Tôi muốn Bảng kê nội dung thanh toán không hiển thị Số chứng từ và Ngày chứng từ thì làm thế nào?

Biểu hiện: Không muốn hiển thị số chứng từ ngày chứng từ trên Bảng kê nội dung thanh toán/tạm ứng

Giải pháp:

  • Bấm vào In/Chọn mẫu bảng kê muốn in => Hiện ra Bảng tham số báo cáo
  • Tại Bảng tham số báo cáo => Tích chọn 1 trong 2 nút tích sau:

       • Không hiển thị : Khi in sẽ không hiển thị Số chứng từNgày chứng từ
       • Không hiển thị khi có số chứng từ gốc : Nếu trên mẫu bảng kê có hiển thị Số hóa đơnNgày hóa đơn thì Số chứng từNgày chứng từ mới không hiển thị, còn nếu không có Số hóa đơnNgày hóa đơn thì sẽ hiển thị.

  • Bấm Đồng ý


 

Vậy là trên Bảng kê nội dung thanh toán/tạm ứng sẽ không hiển thị Số chứng từ và Ngày chứng từ

Cập nhật 01/10/2021
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY
icon messenger