1. Trang chủ
  2. Nghiệp vụ
  3. Kiểm tra, đối chiếu báo cáo
  4. Báo cáo quyết toán
  5. Báo cáo B01/BCQT: Báo cáo quyết toán kinh phí hoạt động
  6. Tôi đã chi hết rồi nhưng trên B01-BCQT vẫn còn số Dự toán còn lại ở kho bạc thì làm thế nào?

Tôi đã chi hết rồi nhưng trên B01-BCQT vẫn còn số Dự toán còn lại ở kho bạc thì làm thế nào?

Biểu hiện:
Dự toán nguồn thường xuyên (hoặc không thường xuyên) thực tế không còn ở kho bạc nhưng trên báo cáo vẫn hiển thị Dự toán còn lại ở kho bạc mã số 32 (hoặc mã số 35 đối với không thường xuyên)

Nguyên nhân
:
Do hạch toán rút dự toán chọn nhầm nguồn
Ví dụ: Trên báo cáo hiện đang còn số dư dương tại nguồn thường xuyên là 5.000.000 và nguồn không thường xuyên số dư âm là (5.000.000)
2a.PNG

Giải pháp
:

  • Vào Tìm kiếm => Chọn khoảng thời gian chứa các chứng từ rút dự toán đó (Thường là thời gian xem báo cáo) => Nhấn Cập nhật
  • Tích chọn Chứng từ đã ghi sổ => Nhấn Tìm

  • Lọc TK Có là 008 chọn tính chất nguồn đang bị chọn nhầm. Như ở ví dụ bạn sẽ chọn tính chất nguồn 12 của không thường xuyên, Kiểm tra xem chứng từ rút nào bị thừa thì tích đúp lên và sửa lại cho đúng nguồn => Nhấn Cất

 

Như vậy báo cáo sẽ lên đúng số liệu

2d.PNG

Cập nhật 28/10/2020
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY
icon messenger