Tính năng bổ sung

Chức năng

Cho phép bổ sung thêm các tính năng bổ sung vào dữ liệu đặc thù của đơn vị, ví dụ như: đặc thù Tổng cục thống kê, Bộ khoa học,…

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

1. Vào Hệ thống\Tính năng bổ sung.

2. Nhấn vào biểu tượng thư mục, chọn đến tệp chức năng cần bổ sung có dạng file .msa tại thư mục cài đặt phần mềm (mặc định trong C:\MISA JSC\MISA Mimosa.NET 2020\AddOn Files).

Ví dụ: Anh/Chị chọn đặc thù của Tổng cục thống kê thì chọn đến file TongCucThongKe.msa.

3. Nhấn Open, chương trình hiển thị thông báo:

4. Nhấn Đồng ý, chương trình hiển thị thông báo Cài đặt thành công.
5. Nhấn Đóng, phần mềm sẽ yêu cầu khởi động lại để hoàn tất cài đặt tính năng bổ sung.

Cập nhật 02/10/2020
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY
icon messenger