Tính hao mòn TSCĐ hình thành từ Quỹ phúc lợi

I. Ðịnh khoản

Cuối năm, căn cứ vào Bảng tính hao mòn TSCĐ, kế toán phản ánh giá trị hao mòn TSCĐ hữu hình và TSCĐ vô hình hiện có:

Nợ TK 43122 – Quỹ phúc lợi hình thành TSCĐ

Có TK 214 – Khấu hao và hao mòn luỹ kế TSCĐ

II. Mô tả nghiệp vụ

1. Cuối năm, kế toán tính hao mòn (đối với các TSCĐ dùng cho hoạt động sự nghiệp) và tính khấu hao TSCĐ (đối với TSCĐ dùng cho hoạt động SXKD) theo quy định.

2. Kế toán hạch toán nghiệp vụ hao mòn và ghi sổ TSCĐ.

III. Các bước thực hiện

1. Vào nghiệp vụ Tài sản cố định, chọn Tính hao mòn/Tính hao mòn.

2. Kiểm tra lại thông tin trên chứng từ Hao mòn tài sản cố định do phần mềm tự động sinh dựa vào số liệu đang có. Ví dụ phần mềm đang hạch toán đúng

3. Nhấn Cất.

4. In/Xem sổ, báo cáo liên quan bằng cách chọn chức năng Báo cáo trên thanh công cụ.

Cập nhật 02/02/2021
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY
icon messenger