1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R8.1
  4. Kế toán muốn nhanh chóng thuyết minh được số liệu phần A.1 – Tình hình người lao động, quỹ lương trên báo cáo B03/BCQT Đặc thù Tổng cục thống kê (TCTK)

Kế toán muốn nhanh chóng thuyết minh được số liệu phần A.1 – Tình hình người lao động, quỹ lương trên báo cáo B03/BCQT Đặc thù Tổng cục thống kê (TCTK)

1. Mục đích

Giúp kế toán nhanh chóng thuyết minh được số liệu phần A. 1 – Tình hình người lao động, quỹ lương trên báo cáo B03/BCQT (đặc thù TCTK) để gửi lên cho đơn vị cấp tổng hợp trên theo quy định.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R8.1, các đơn vị đặc thù Tổng cục thống kê chưa thể tự khai báo các thông tin về tình hình người lao động, quỹ lương trên báo cáo B03/BCQT cho nên khi lập báo cáo để gửi lên đơn vị tổng hợp không có số liệu ở phần A. 1 – Tình hình người lao động, quỹ lương.

– Kể từ phiên bản R8.1, chương trình cho phép đơn vị đặc thù Tổng cục thống kê tự khai báo các thông tin tại phần A. 1 – Tình hình người lao động, quỹ lương trên báo cáo B03/BCQT để khi in báo cáo lên đúng số liệu.

Cụ thể như sau:

  • Vào phân hệ Tổng hợp\Lập báo cáo\Lập báo cáo quyết toán.
  • Chọn báo cáo B03/BCQT: Thuyết minh báo cáo quyết toán (Đặc thù Tổng cục thống kê).

  • Nhấn Đồng ý.
  • Tại phần A.1 Tình hình người lao động, quỹ lương, nhập các thông tin về tình hình người lao động, quỹ lương. Nhấn Cất.

  • Đơn vị in báo cáo B03/BCQT: Thuyết minh báo cáo tài chính (Đặc thù Tổng cục thống kê) bằng cách vào menu Báo cáo\Đặc thù Tổng cục thống kê\B03/BCQT: Thuyết minh báo cáo tài chính.
  • Tích chọn Lấy dữ liệu từ báo cáo quyết toán đã lập.

  • Nhấn Đồng ý => chương trình in báo cáo có các thông tin về Tình hình người lao động, quỹ lương.

Cập nhật 25/08/2020
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY
icon messenger