1. Trang chủ
  2. Nghiệp vụ
  3. Hướng dẫn nghiệp vụ
  4. Kho bạc điện tử
  5. Thủ trưởng đơn vị ký duyệt, gửi hồ sơ cho KBNN

Thủ trưởng đơn vị ký duyệt, gửi hồ sơ cho KBNN

Giúp Thủ trưởng của đơn vị phê duyệt được hồ sơ và gửi cho KBNN phê duyệt.

Phần mềm ký số kho bạc điện tử sẽ giúp cho Thủ trưởng đơn vị không cần cài đặt và sử dụng phần mềm MISA Mimosa.NET 2020 vẫn có thể ký số hồ sơ gửi vào hệ thống DVC KBNN.

Lưu ý: 

  • Các hồ sơ được tạo từ phiên bản R10 trở về trước thì cần phải xử lý hồ sơ (Phê duyệt/Từ chối phê duyệt, ký số) trên phần mềm MISA Mimosa.NET 2020.
  • Các hồ sơ được tạo từ phiên bản R10 trở đi thì Thủ trưởng đơn vị xử lý hồ sơ (Phê duyệt/Từ chối phê duyệt, ký số) trên trang https://dvc.misa.vn.

Bước 1: Cài đặt phần mềm MISA Kyso

1. Nhấn vào đường dẫn tại đây để tải bộ cài phần mềm MISA Kyso.

2. Kích đúp chuột vào file vừa tải về, nhấn Run.

3. Nhấn Tiếp tục.

4. Chương trình mặc định thư mục chứa bộ cài ở ổ đĩa C:\MISA JSC\MISA KYSO\.

Tuy nhiên để tránh tình trạng mất bộ cài do cài lại window thì anh/chị nhấn Thay đổi để chọn lại đường dẫn chứa bộ cài.

Khuyến nghị chọn thư mục chứa bộ cài tại ổ D hoặc E, không chọn vào Desktop.

5. Nhấn Tiếp tục.

6. Nhấn Hoàn thành.

7. Tại góc trái phía dưới màn hình sẽ hiển thị biểu tượng và thông báo MISA KYSO đang chạy.

 

Bước 2: Thủ trưởng đơn vị phê duyệt/từ chối hồ sơ 

Lưu ý: Thủ trưởng đơn vị cắm USB Token vào máy tính.

Đăng nhập vào phần mềm ký số Kho bạc điện tử

1. Truy cập vào trang: https://dvc.misa.vn

2. Nhập các thông tin đăng nhập vào DVC và nhấn Kết nối.

3. Thủ trưởng đơn vị sẽ nhìn thấy danh sách hồ sơ cần phê duyệt ở trạng thái Chờ phê duyệt.

4. Nhấn đúp chuột vào hồ sơ để xem hồ sơ chi tiết.

Ngoài ra, trong trường hợp Thủ trưởng đơn vị có cài đặt và sử dụng phần mềm MISA Mimosa.NET 2020 thì khi chọn phân hệ Kho bạc điện tử\Thủ trưởng đơn vị ký duyệt => phần mềm sẽ tự động chuyển sang trang https://dvc.misa.vn để thực hiện đăng nhập.

Các thao tác đăng nhập xem hướng dẫn ở trên.

Phê duyệt hồ sơ

1. Chọn hồ sơ cần phê duyệt, nhấn Phê duyệt.

2. Nhập mật khẩu USB Token. Nhấn OK.

3. Hồ sơ sau khi Thủ trưởng đơn vị phê duyệt sẽ có Trạng thái giao dịch là Đã phê duyệt và được gửi lên hệ thống DVC KBNN.

Trạng thái hồ sơ trên KBNN là Chờ kiểm soát chi tiếp nhận hồ sơ.

Lưu ý: Trường hợp máy tính của Thủ trưởng đơn vị chưa cài đặt MISA KYSO hoặc MISA KYSO phiên bản thấp hơn R10.1.13 thì khi nhấn Phê duyệt => chương trình sẽ hiển thị thông báo như sau:

Anh/chị nhấn vào link tại đây trên thông báo để tải và cài đặt MISA KYSO. Thao tác cài đặt xem tại bước 1.

Từ chối hồ sơ

1. Chọn hồ sơ có trạng thái Chờ phê duyệt.

2. Nhấn Từ chối.

3. Hồ sơ sau khi Thủ trưởng đơn vị từ chối phê duyệt hồ sơ sẽ có trạng thái là Từ chối phê duyệt

Trên phần mềm MISA Mimosa.NET 2020 của kế toán cũng sẽ hiển thị trạng thái là Thủ trưởng đơn vị từ chối phê duyệt:

  • Kế toán viên sẽ lập lại hồ sơ và gửi phê duyệt lại cho kế toán trưởng
  • Kế toán trưởng vào xem hồ sơ và thực hiện phê duyệt/từ chối phê duyệt hồ sơ.
  • Thủ trưởng đơn vị sẽ vào xem hồ sơ và thực hiện phê duyệt/từ chối để gửi lên cho KBNN phê duyệt hồ sơ.

 

Cập nhật 13/08/2021
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY
icon messenger