1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R9
  4. Khách hàng sử dụng chính thức đồng ý với thỏa thuận sử dụng để áp dụng hợp đồng điện tử

Khách hàng sử dụng chính thức đồng ý với thỏa thuận sử dụng để áp dụng hợp đồng điện tử

1. Mục đích

Yêu cầu khách hàng sử dụng chính thức phải đồng ý với thỏa thuận sử dụng để áp dụng hợp đồng điện tử.

2. Chi tiết thay đổi

– Kể từ phiên bản R9, Khi khách hàng thực hiện đăng ký sử dụng chính thức phần mềm thì sẽ phải đồng ý với thỏa thuận sử dụng chính thức, tài khoản đăng ký thỏa thuận là Quản trị hệ thống.

  • Trường hợp user đăng nhập vào làm việc không phải là quyền Quản trị hệ thống thì có thông báo để yêu cầu Quản trị hệ thống vào xác nhận thỏa thuận mới tiếp tục sử dụng.
  •  Việc xác nhận thỏa thuận chỉ thực hiện một lần với một đơn vị, khi đơn vị thực hiện cài lại cập nhật GPSD lại hoặc cài sang máy khác thì nếu đã thực hiện đồng ý với thỏa thuận rồi thì sẽ không thực hiện đồng ý thỏa thuận nữa.
  • Chỉ thực hiện thông báo thỏa thuận với đơn vị mua mới phần mềm từ ngày 10/05/2020 đồng thời là giấy phép mua mới, còn các giấy phép trước ngày 10/05/2020 và giấy phép cập nhật thì không lên thỏa thuận.
  • Khi MISA thay đổi thỏa thuận mới thì cũng phải bật lại cho tất cả các khách hàng thỏa thuận mới để xác nhận lại

Khi Đăng ký GPSD (vai trò Quản trị hệ thống) thì chương trình sẽ hiển thị Thỏa thuận sử dụng phần mềm như sau:

  • Tích chọn Tôi đồng ý với thỏa thuận sử dụng.
  • Nhấn Xác nhận thỏa thuận.

Cập nhật 02/03/2021
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY
icon messenger