1. Trang chủ
  2. Nghiệp vụ
  3. Menu Tiện ích
  4. Thiết lập quy tắc hạch toán đồng thời

Thiết lập quy tắc hạch toán đồng thời

Mục đích

Phần mềm đã mặc định sẵn danh sách quy tắc hạch toán đồng thời tương ứng với từng nghiệp vụ. Tuy nhiên, anh/chị có thể tự thiết lập hoặc sửa quy tắc để sinh bút toán đồng thời tài khoản ngoại bảng theo nhu cầu của đơn vị.

Hướng dẫn sử dụng trên phần mềm

1. Vào Tiện ích\Thiết lập quy tắc hạc toán đồng thời…

2. Chọn Bấm vào đây để thêm mới để thêm dòng hạch toán.

3. Chọn Bấm vào đây để thêm mới để thêm dòng hạch toán đồng thời.

4. Bấm Cất.

Lưu ý:

  • Trường hợp anh/chị thiết lập thêm quy tắc trùng với quy tắc đã có, phần mềm sinh cảnh báo, anh/chị xóa dòng vừa thêm và có thể sửa luôn trên dòng phần mềm báo đã có.

Ví dụ: Xóa dòng 21 và sửa thêm dòng 19

  • Trường hợp anh/chị xoá hết các dòng Hạch toán đồng thời phía dưới nhưng không xoá dòng Hạch toán phía trên thì khi nhấn Cất, hệ thống sẽ hiển thị thông báo. Nhấn Đồng ý, thực hiện xoá dòng Hạch toán phía trên rồi mới nhấn Cất.

Cập nhật 08/10/2020
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY
icon messenger