Thiết lập kết nối đến QLTS.VN

Trường hợp có sử dụng phần mềm QLTS.VN, để kế toán tài sản cố định thực hiện được các nghiệp vụ liên quan đến tài sản, trước tiên cần thiết lập kết nối theo hướng dẫn (Trường hợp đã thực hiện Kết nối với phần mềm QLTS tại bước Tạo dữ liệu kế toán mới từ đầu thì bỏ qua bước này)

Xem video hướng dẫn:

1. Trước hết máy tính của anh chị cần có kết nối mạng internet.

2. Sau đó anh chị mở dữ liệu trên MISA Mimosa.NET 2020, vào Hệ thống\Tùy chọn\Kết nối QLTS.VN.

3. Tiếp theo anh chị nhập thông tin của phần mềm QLTS.VN bao gồm:

  • Địa chỉ đăng nhập: có dạng <<http://tentinh.qlts.vn>>
  • Mã QHNS.
  • Tên đăng nhập.
  • Mật khẩu.

4. Nhấn Kết nối.

5. Nhấn Đồng ý.

Sau khi kết nối thành công để lấy số liệu từ phần mềm QLTS sang phần mềm Mimosa bạn xem mục II. CÓ SỬ DỤNG PHẦN MỀM QLTS.VN theo link tại đây

Cập nhật 23/08/2021
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY
icon messenger