Thiết lập để sử dụng hợp đồng

Giúp các đơn vị tùy chọn có sử dụng Hợp đồng hay không để theo dõi và quản lý được doanh thu, chi phí, công nợ chi tiết theo từng hợp đồng phát sinh.

1. Để hạch toán các nghiệp vụ phát sinh hợp đồng thì thực hiện như sau:

  • Vào menu Hệ thống/Tùy chọn/Nghiệp vụ.
  • Tích chọn Quản lý Hợp đồng. Nhấn Đồng ý.

2. Đối với các dữ liệu kế toán được tạo mới thì tại bước 5. Tùy chọn nghiệp vụ, tích chọn Quản lý hợp đồng.

Xem thêm các bước tạo mới dữ liệu kế toán tại đây.

Cập nhật 16/10/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY
icon messenger