Tạo dữ liệu mẫu

Chức năng tạo dữ liệu mẫu đã có sẵn các danh  mục, số liệu để phục vụ mục đích học tập, tham khảo.

1. Vào Tệp/Tạo dữ liệu kế toán mới.

2. Khi phần mềm hiển thị cửa sổ Đăng nhập, anh/chị tích vào mũi tên để chọn Máy chủ.

  • Nếu phần mềm hiện thị giao diện Chào mừng bạn đến với chức năng tạo dữ liệu kế toán, anh/chị bỏ qua thao tác này.

3. Nhấn Đồng ý.

Các bước tạo dữ liệu mẫu

Bước 1: Chọn cách tạo Dữ liệu kế toán

1. Trên màn hình Chào mừng bạn đến với chức năng tạo dữ liệu kế toán, nhấn Tiếp tục.

2. Tích chọn Tạo dữ liệu mẫu.

3. Nhấn Tiếp tục.

Bước 2: Khai báo thông tin dữ liệu

1. Phần mềm mặc định Tên dữ liệu là MISAMimosaSample_2020, anh/chị có thể sửa lại nếu cần.

  • Nên đặt tên dữ liệu có nghĩa để dễ nhớ trong quá trình đăng nhập sử dụng hoặc phục hồi dữ liệu.
  • Tên dữ liệu kế toán nên viết liền không dấu, đồng thời không được phép chứa các ký tự đặc biệt như / \ * ? :…, độ dài không quá 256 ký tự.

2. Chọn nơi lưu dữ liệu kế toán mới bằng cách nhấn vào biểu tượng dấu ba chấm bên phải thông tin Nơi lưu dữ liệu. Đường dẫn đến thư mục nơi lưu dữ liệu không được là tiếng Việt có dấu.

3. Nhấn Tiếp tục.

Bước 3: Xác nhận các lựa chọn

1. Nhấn Thực hiện.

2. Nhấn Tiếp tục.

3. Sau khi tạo dữ liệu mẫu, phần mềm hiển thị màn hình đăng nhập, mặc định Dữ liệu kế toán là dữ liệu mới tạo. Anh/chị nhấn Đồng ý để bắt đầu làm việc luôn với dữ liệu kế toán hoặc nhấn Huỷ bỏ để đóng chương trình.

Cập nhật 08/01/2021
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY
icon messenger