Tạo dữ liệu kế toán mới – MIMOSA2020
 1. Trang chủ
 2. Bắt đầu sử dụng
 3. Tạo dữ liệu kế toán mới

Tạo dữ liệu kế toán mới

Hướng dẫn kế toán đơn vị tạo dữ liệu kế toán theo 1 trong các trường hợp sau:


Nhấn chuột trái vào dấu + để xem chi tiết

1. Tạo mới dữ liệu kế toán từ đầu

Giúp đơn vị tạo mới dữ liệu kế toán khi sử dụng phần mềm MISA Mimosa.NET 2020 cho năm làm việc.

Xem/tải phim hướng dẫn

Các bước tạo mới dữ liệu kế toán từ đầu

Chọn máy chủ tạo dữ liệu kế toán

1. Chọn Tệp/Tạo dữ liệu kế toán mới.

2. Khi phần mềm hiển thị cửa sổ Đăng nhập, anh/chị tích vào mũi tên để chọn Máy chủ.

 • Nếu phần mềm hiện thị giao diện Chào mừng bạn đến với chức năng tạo dữ liệu kế toán, anh/chị bỏ qua thao tác này.

3. Nhấn Đồng ý.

Tạo dữ liệu kế toán mới

Trên màn hình Chào mừng bạn đến với chức năng tạo dữ liệu kế toán, nhấn Tiếp tục.

Bước 1: Chọn cách tạo dữ liệu kế toán

1. Tích chọn Tạo mới từ đầu.

2. Nhấn Tiếp tục.

Bước 2: Khai báo thông tin dữ liệu

1. Đặt tên cho dữ liệu kế toán mới tại thông tin Tên dữ liệu kế toán.

 • Nên đặt tên dữ liệu có nghĩa để dễ nhớ trong quá trình đăng nhập sử dụng hoặc phục hồi dữ liệu.
 • Tên dữ liệu kế toán nên viết liền không dấu, đồng thời không được phép chứa các ký tự đặc biệt như / \ * ? :…, độ dài không quá 256 ký tự.

2. Chọn nơi lưu dữ liệu kế toán mới bằng cách nhấn vào biểu tượng dấu ba chấm bên phải thông tin Nơi lưu dữ liệu.

 • Đường dẫn đến thư mục nơi lưu dữ liệu không được là tiếng Việt có dấu.

3. Nhấn Tiếp tục.

Bước 3: Thông tin người dùng

Anh/chị nên thiết lập tài khoản MISA để đăng nhập cho tất cả các phần mềm MISA khác như QLCB, QLTS, meInvoice

1. Nếu đã có tài khoản MISA, nhấn Đăng nhập.

 • Nhập Số điện thoạiMật khẩu đã đăng ký trước đó.
 • Nhấn Đăng nhập.

 • Chương trình hiển thị thông tin tài khoản MISA. Nhấn Tiếp tục để tiếp tục tạo mới dữ liệu kế toán.

2. Nếu chưa có tài khoản MISA, nhấn Đăng ký tài khoản.

 • Nhập các thông tin: Họ đệm, Tên, Số điện thoại, Mật khẩu.
 • Nhấn Đăng ký.

 • Một Mã xác thực được gửi đến số điện thoại vừa đăng ký. Nhập Mã xác thực vào ô trống.
 • Nhấn Xác nhận.

 • Chương trình hiển thị thông tin tài khoản MISA. Nhấn Tiếp tục để tiếp tục tạo mới dữ liệu kế toán.

Bước 4: Khai báo thông tin đơn vị

1. Khai báo các thông tin về đơn vị sử dụng phần mềm, có thể chọn Thuộc ngành từ danh sách có sẵn.

2. Nếu loại hình đơn vị không có trong danh sách, có thể chọn Khác, khi đó cần tự khai báo các MLNS cho hoạt động của đơn vị.

 • Những thông tin đánh dấu (*) bắt buộc phải nhập.

3. Nhấn Tiếp tục.

Bước 5: Tùy chọn nghiệp vụ

1. Phần mềm mặc định tích chọn sử dụng nghiệp vụ Kho bạcTính lương dựa vào Loại hình đơn vị đã chọn ở Bước 4.

2. Ngoài ra, nếu sử dụng thêm nghiệp vụ nào, anh/chị tích chọn vào các nghiệp vụ kế toán đó:

 • Chọn Quản lý kho và phương pháp tính giá xuất kho nếu đơn vị có quản lý vật tư chi tiết.
 • Chọn Quản lý kho và phương pháp tính giá xuất kho nếu đơn vị có quản lý vật tư chi tiết.
 • Chọn Quản lý CCDC nếu đơn vị muốn hạch toán các chứng từ CCDC.
 • Chọn Tính lương nếu thực hiện tính lương, các khoản khấu trừ lương, thuế thu nhập cá nhân trên phần mềm.
 • Chọn Hạch toán thuế giá trị gia tăng nếu đơn vị có phát sinh hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện tính và kê khai thuế GTGT trên phần mềm.
 • Chọn Quản lý CTMT, dự án nếu sử dụng phần mềm để quản lý các nghiệp vụ liên quan đến thực hiện CTMT, dự án.
 • Chọn Kế toán chủ đầu tư không thành lập ban quản lý dự án nếu đơn vị có thực hiện các dự án đầu tư nhưng không thành lập ban quản lý dự án.
 • Chọn Quản lý hợp đồng nếu đơn vị có phát sinh các nghiệp vụ liên quan đến hợp đồng.
 • Chọn Theo dõi tài sản hạ tầng đường bộ nếu đơn vị có tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ theo Thông tư số 98/2014/TT-BTC của Bộ tài chính.
 • Chọn Kết nối với QLTS.VN nếu đơn vị có sử dụng phần mềm QLTS.VN, khi đó cần khai báo thêm thông tin đăng nhập QLTS.VN.
 • Khi chọn đơn vị Thuộc ngành Giáo dục hoặc Khác ở bước 3 thì tại bước 4 bổ sung thêm tích chọn Kết nối với QLTH.VN, nếu đơn vị có kết nối với QLTH.VN thì cần khai báo thêm thông tin đăng nhập vào QLTH.VN.
 • Tích chọn Kết nối với QLCB.VN nếu đơn vị có sử dụng phần mềm QLCB.VN để tính lương hệ số, phụ cấp… nếu đơn vị có kết nối với QLCB.VN thì cần khai báo thêm thông tin đăng nhập vào QLCB.VN.

3. Nhấn Tiếp tục.

Bước 6: Chọn Mục lục ngân sách thường dùng

1. Chọn Nguồn, Chương, Loại, Khoản đơn vị thường sử dụng.

2. Nhấn Tiếp tục.

Lưu ý: Nguồn, Chương, Loại, Khoản được ngầm định theo thông tin đã chọn ở bước 4, thực hiện kiểm tra lại thông tin, nếu chưa đúng với thực tế có thể sửa lại trước khi nhấn Tiếp tục

Bước 7: Ngày hạch toán

1. Chọn ngày bắt đầu hạch toán dữ liệu kế toán

2. Nhấn Tiếp tục.

Bước 8: Xác nhận các lựa chọn

1. Kiểm tra lại thông tin về dữ liệu của đơn vị.

2. Nhấn Tiếp tục.

3. Nhấn Thực hiện để phần mềm tạo dữ liệu kế toán mới theo các thông tin đã thiết lập.

4. Sau đó, nhập Số điện thoạiMật khẩu của tài khoản MISA để đăng nhập vào dữ liệu kế toán vừa tạo mới.

Trong trường hợp quên mật khẩu thì làm theo hướng dẫn tại đây.

2. Tạo mới dữ liệu từ năm trước

Giúp cho kế toán lấy được số dư các tài khoản và danh mục từ năm trước chuyển sang nhanh chóng, tiết kiệm thời gian.

Lưu ý: Trước khi tạo mới dữ liệu từ năm trước thì cần phải đóng dữ liệu kế toán đang mở.

Các bước tạo mới từ dữ liệu năm trước

1. Vào Tệp/Tạo dữ liệu kế toán mới.

2. Khi phần mềm hiển thị cửa sổ Đăng nhập, anh/chị tích vào mũi tên để chọn Máy chủ.

 • Nếu phần mềm hiện thị giao diện Chào mừng bạn đến với chức năng tạo dữ liệu kế toán, anh/chị bỏ qua thao tác này.

3. Nhấn Đồng ý.

Bước 1: Chọn cách tạo dữ liệu kế toán

1. Trên màn hình Chào mừng bạn đến với chức năng tạo dữ liệu kế toán, nhấn Tiếp tục.

2. Tích chọn Tạo mới từ dữ liệu năm trước. Dữ liệu được tạo sẽ bao gồm danh mục và số dư năm trước chuyển sang.

3. Chọn Dữ liệu kế toán từ năm trước cần chuyển đổi.

4. Nhấn Tiếp tục.

Bước 2: Khai báo thông tin dữ liệu

1. Đặt tên cho dữ liệu kế toán mới tại thông tin Tên dữ liệu kế toán.

 • Nên đặt tên dữ liệu có nghĩa để dễ nhớ trong quá trình đăng nhập sử dụng hoặc phục hồi dữ liệu.
 • Tên dữ liệu kế toán nên viết liền không dấu, đồng thời không được phép chứa các ký tự đặc biệt như / \ * ? :…, độ dài không quá 256 ký tự.

2. Chọn Nơi lưu dữ liệu kế toán mới. Đường dẫn đến thư mục nơi lưu dữ liệu không được là tiếng Việt có dấu.

3. Nhấn Tiếp tục.

Bước 3: Chọn ngày bắt đầu hạch toán

Do đây là nghiệp vụ Tạo mới dữ liệu từ năm trước nên phần mềm sẽ ngầm định lấy các thông tin đơn vị, tuỳ chọn nghiệp vụ và chọn MLNS thường dùng từ dữ liệu năm trước và đơn vị không cần phải khai báo nữa.

1. Nhập ngày bắt đầu hạch toán, ví dụ: 01/01/2020.

2. Nhấn Tiếp tục.

Bước 4: Xác nhận các lựa chọn

1. Kiểm tra lại thông tin về dữ liệu của đơn vị.

2. Nhấn Tiếp tục.

3. Nhấn Thực hiện để phần mềm tạo dữ liệu kế toán mới theo các thông tin đã thiết lập. 

 • Lưu ý: Chương trình kiểm tra và thông báo tự động kết chuyển nếu có tài khoản chưa được kết chuyển số dư cuối năm. Nhấn Có để phần mềm tự động kết chuyển số dư TK năm nay sang số dư TK năm trước.
 • Đồng thời, nếu có số dư năm nay, thì số dư TK năm nay đã được tự động chuyển về số dư của TK năm trước.

4. Sau khi tạo mới dữ liệu từ năm trước, phần mềm hiển thị màn hình đăng nhập. Anh/chị chọn lại tên dữ liệu mới tạo, nhấn Đồng ý để bắt đầu làm việc luôn với dữ liệu kế toán hoặc nhấn Huỷ bỏ để đóng chương trình.

3. Tạo dữ liệu mẫu

Chức năng tạo dữ liệu mẫu đã có sẵn các danh  mục, số liệu để phục vụ mục đích học tập, tham khảo.

1. Vào Tệp/Tạo dữ liệu kế toán mới.

2. Khi phần mềm hiển thị cửa sổ Đăng nhập, anh/chị tích vào mũi tên để chọn Máy chủ.

 • Nếu phần mềm hiện thị giao diện Chào mừng bạn đến với chức năng tạo dữ liệu kế toán, anh/chị bỏ qua thao tác này.

3. Nhấn Đồng ý.

Các bước tạo dữ liệu mẫu

Bước 1: Chọn cách tạo Dữ liệu kế toán

1. Trên màn hình Chào mừng bạn đến với chức năng tạo dữ liệu kế toán, nhấn Tiếp tục.

2. Tích chọn Tạo dữ liệu mẫu.

3. Nhấn Tiếp tục.

Bước 2: Khai báo thông tin dữ liệu

1. Phần mềm mặc định Tên dữ liệu là MISAMimosaSample_2020, anh/chị có thể sửa lại nếu cần.

 • Nên đặt tên dữ liệu có nghĩa để dễ nhớ trong quá trình đăng nhập sử dụng hoặc phục hồi dữ liệu.
 • Tên dữ liệu kế toán nên viết liền không dấu, đồng thời không được phép chứa các ký tự đặc biệt như / \ * ? :…, độ dài không quá 256 ký tự.

2. Chọn nơi lưu dữ liệu kế toán mới bằng cách nhấn vào biểu tượng dấu ba chấm bên phải thông tin Nơi lưu dữ liệu. Đường dẫn đến thư mục nơi lưu dữ liệu không được là tiếng Việt có dấu.

3. Nhấn Tiếp tục.

Bước 3: Xác nhận các lựa chọn

1. Nhấn Thực hiện.

2. Nhấn Tiếp tục.

3. Sau khi tạo dữ liệu mẫu, phần mềm hiển thị màn hình đăng nhập, mặc định Dữ liệu kế toán là dữ liệu mới tạo. Anh/chị nhấn Đồng ý để bắt đầu làm việc luôn với dữ liệu kế toán hoặc nhấn Huỷ bỏ để đóng chương trình.

Cập nhật 02/10/2020

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
GỌI NGAY

Để lại bình luận

icon messenger