Tài sản cố định

Cho phép khai báo danh sách tài sản cố định chi tiết tại đơn vị.

Hệ thống sẽ căn cứ vào các thông tin chi tiết đã khai báo để tính hao mòn và lập các báo cáo tài sản cố định liên quan.

Cách 1: Khai báo từng loại Tài sản cố định

1. Vào Danh mục\Tài sản cố định.

2. Tại Tài sản cố định nhấn Thêm.

3. Khai báo thông tin tại mục Thông tin chung: Mã tài sản, Tên tài sản, Loại tài sản, Phòng/Ban, Nguồn HT và 1 số thông tin khác.

4. Khai báo thông tin tại mục Thông tin hao mòn/khấu hao.

 • Nhập Ngày mua, Ngày ghi tăng, Ngày sử dụng.
 • Nhập Nguyên giá.
 • Trường hợp tài sản có sử dụng cho hoạt động SXKD thì nhập Tỷ lệ SD vào SXKD.
 • Chương trình tự động tính hao mòn, khấu hao (nếu có) tại Thông tin hao mòn/khấu hao.

5. Khai báo thông tin tại mục Phụ tùng kèm theo.

6. Nhấn Cất và chọn hình thức mua sắm Tài sản cố định.

7. Nhấn để sinh chứng từ Mua và ghi tăng Tài sản cố định:

 • Trường hợp mua TSCĐ bằng tiền mặt: sinh Phiếu thu mua tài sản cố định.
 • Trường hợp mua TSCĐ bằng chuyển khoản: sinh Chuyển khoản kho bạc mua tài sản cố định.
 • Trường hợp mua TSCĐ bằng tiền gửi: sinh Chi tiền gửi mua tài sản cố định.
 • Trường hợp mua TSCĐ chưa thanh toán: sinh Hóa đơn mua tài sản cố định.

Cách 2: Nhập khẩu danh mục Tài sản cố định từ file excel vào phần mềm

1. Vào Tệp\Nhập khẩu dữ liệu từ file excel.

2. Nhấn Tiếp theo.

3. Chọn Đường dẫn đến tập dữ liệu.

4. Chọn Loại dữ liệu.

5. Chọn loại danh mục cần nhập khẩu. Nhấn Tiếp theo.

 • Lưu ý: Phần mềm MISA Mimosa.NET 2020 có sẵn mẫu ngầm định giúp anh/chị có thể sử dụng để nhập khẩu bằng cách nhấn chọn Lấy mẫu ngầm định. Nếu sử dụng mẫu ngầm định chương trình sẽ tự động nhận biết các cột trên tệp dữ liệu với các thông tin tương ứng trên chương trình.

6. Chọn thông tin trên cột Tên cột excel ghép với các thông tin tương ứng trên cột Tên cột dữ liệu.

 • Nếu anh/chị sử dụng file mẫu excel do phần mềm cung cấp để nhập khẩu thì tại bước này phần mềm đã tự động ghép cột, anh/chị chỉ cần kiểm tra lại thông tin.

7. Nhấn Tiếp theo.

8. Kiểm tra lại các dữ liệu cần nhập khẩu.

9. Những dòng dữ liệu không hợp lệ đã được hệ thống bôi đỏ.

 • Có thể sửa lại tệp dữ liệu ngay tại đây bằng cách nhấn chọn Sửa tệp dữ liệu.
 • Sau khi sửa xong nhấn Kiểm tra lại dữ liệu để cập nhật lại tình trạng dữ liệu cần nhập khẩu.

10. Nhấn Tiếp theo.

11. Hệ thống sẽ thông báo kết quả nhập khẩu:

 • Nhấn vào Xem chi tiết để xem những bản ghi nhập khẩu thành công.
 • Nhấn vào Tải tệp lỗi để xem chi tiết những bản ghi nhập khẩu không thành công.

12. Nhấn Đóng để kết thúc quá trình nhập khẩu.

13. Nhấn Nạp trên thanh công cụ để phần mềm lấy lên danh mục Tài sản cố định vào phần mềm.

Cập nhật 30/09/2020
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY
icon messenger