1. Trang chủ
  2. Tải hóa đơn điện tử đã phát hành

Tải hóa đơn điện tử đã phát hành

Cho phép kế toán tải hóa đơn điện tử ở dạng XML, PDF phục vụ cho mục đích lưu trữ hóa đơn theo thời hạn quy định của Luật Kế toán.

Các bước thực hiện

Lưu ý: Chức năng này chỉ có thể thực hiện được khi có kết nối internet.

Anh/chị có thể phát hành hóa đơn điện tử theo 1 trong 2 cách:

Tải hóa đơn điện tử trên màn hình Hóa đơn

1. Sau khi phát hành hóa đơn xong thì anh/chị có thể tải hóa đơn điện tử ngay trên màn hình Hóa đơn.

2. Nhấn Tải HĐĐT.

3. Thông tin hóa đơn được lấy từ hóa đơn tương ứng.

4. Phần mềm mặc định sẵn Nơi lưu tệp, tuy nhiên có thể nhấn vào biểu tượng dấu ba chấm để thay đổi Nơi lưu tệp.

5. Nhấn Xem hóa đơn để xem trước hóa đơn trước khi tải hóa đơn điện tử về máy.

6. Nhấn Thực hiện. Phần mềm hiển thị thông báo thư mục lưu hóa đơn không tồn tại. Nhấn Có để chương trình tự tạo thư mục, còn nhấn Không để không tạo thư mục.

7. Phần mềm hiển thị màn hình Tải hóa đơn thành công. Nhấn Có để mở thư mục lưu hóa đơn tải về, nhấn Không để không mở thư mục.

8. Anh/chị mở thư mục lưu hóa đơn tải về trên máy tính, giải nén file để lấy thông tin hóa đơn điện tử đã phát hành cần lưu trữ.

Tải hóa đơn điện tử trên màn hình Danh sách Hóa đơn

1. Chọn phân hệ Hóa đơn, chọn tab Hóa đơn.

2. Chọn mục Đã phát hành: chương trình lấy lên danh sách các hóa đơn điện tử đã được phát hành. (Hoặc có thể chọn các mục chi tiết như: Chưa gửi cho KH, Đang gửi cho KH, Gửi bị lỗi, Đã gửi HĐ cho KH chương trình sẽ lấy lên các hóa đơn điện tử có trạng thái tương ứng).

3. Thiết lập điều kiện lọc tìm hóa đơn điện tử cần tải về và nhấn Lấy dữ liệu.

4. Nhấn chuột phải vào hóa đơn trên danh sách, chọn Tải HĐĐT hoặc chọn hóa đơn trên danh sách, sau đó nhấn Tải HĐĐT.

5. Thông tin hóa đơn được lấy từ hóa đơn tương ứng.

6. Phần mềm mặc định sẵn Nơi lưu tệp, tuy nhiên có thể nhấn vào biểu tượng để thay đổi Nơi lưu tệp.

7. Nhấn Xem hóa đơn để xem trước hóa đơn trước khi tải hóa đơn điện tử về máy.

8. Nhấn Thực hiện.

9. Phần mềm hiển thị màn hình Tải hóa đơn thành công. Nhấn Có để mở thư mục lưu hóa đơn tải về, nhấn Không để không mở thư mục.

10. Anh/chị mở thư mục lưu hóa đơn tải về trên máy tính, giải nén file để lấy thông tin hóa đơn điện tử đã phát hành cần lưu trữ.

Cập nhật 14/10/2020
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ?

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY
icon messenger