Khi xem số tiền Có TK 531 ở báo cáo S05-H lệch với Số thu trong năm (Mã số 85) trên B01/BCQT thì làm thế nào?

Mô tả

Số tiền Có TK 531 ở báo cáo S05-H lệch với Số thu trong năm (Mã số 85) trên B01/BCQT.

Cách lấy số liệu

Cách lấy số liệu chỉ tiêu Số thu được trong năm (Mã số 85) trên B01/BCQT:

Căn cứ bút toán kết chuyển TK 531 của các Nguồn hoạt động khác để lại (tương ứng với mã nguồn 7)
=> Bạn kiểm tra theo 3 nguyên nhân sau:

Nguyên nhân 1

Nếu có phát sinh chứng từ giảm thu hạch toán Nợ TK 531 thỡ 2 báo cáo sẽ lệch

Giải pháp

Thực hiện theo hướng dẫn ở link tại đây

Nguyên nhân 2:

Do chứng từ hạch toán Phát sinh Có 531 bị chọn nhầm Nguồn

Cách kiểm tra:

1. Nhấn Tìm kiếm, chọn điều kiện tìm kiếm (là khoảng thời gian tìm đối chiếu dữ liệu), chọn Cập nhật, tích chọn Chứng từ đó ghi sổ và nhấn Tìm

2. Tại bảng Tìm kiếm chứng từ

  • Lọc tại cột TK Có là tài khoản 531
  • Tại cột Nguồn, lọc kiểm tra xem có phát sinh không thuộc Nguồn khác hay không hoặc lọc cột Nguồn bị Trống.

Ví dụ: TK 531 đang có phát sinh chọn sai nguồn là Nguồn ngân sách Huyện tự chủ.

3. Chọn tới từng dòng chứng từ bị sai Nguồn nhấn Xem chứng từ để mở được chứng từ lên, sau đó nhấn Bỏ ghiSửa lại cho đúng Nguồn

Nguyên nhân 3: Do đơn vị thêm nguồn thu con đang thuộc Nguồn phí, lệ phí hoặc thêm nguồn thu ngang cấp với Nguồn khác

Giải pháp: Bạn thực hiện theo hướng dẫn ở mục Nguyên nhân 2 của link tại đây

 

 

Cập nhật 07/10/2021
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY
icon messenger