Khi xem Số tiền Có TK 531 ở báo cáo S05-H lệch với Doanh thu (Mã số 10) trên B02/BCTC thì làm thế nào?

Mô tả

Số tiền Có TK 531 ở báo cáo S05-H lệch với Doanh thu (Mã số 10) trên B02/BCTC

 

Nguyên nhân

Cách lấy số liệu chỉ tiêu Doanh thu (Mã số 10) trên B02/BCTC: Căn cứ bút toán kết chuyển của TK 531

=> Nếu có phát sinh chứng từ giảm thu hạch toán Nợ TK 531 thì 2 báo cáo sẽ lệch

Cách kiểm tra

Tìm kiếm xem có chứng từ giảm thu Nợ TK 531/Có TK 111, 112… hay không bằng cách:

1. Nhấn Tìm kiếm, chọn điều kiện tìm kiếm (là khoảng thời gian tìm đối chiếu dữ liệu), chọn Cập nhật, tích chọn Chứng từ đã ghi sổ và nhấn Tìm

2. Tại bảng Tìm kiếm chứng từ, lọc tại cột TK Nợ là 531, sau đó ở cột TK Có Bạn lọc xem có tài khoản nào phát sinh ngoài TK911 hay không

Giải pháp

Tại bảng Tìm kiếm chứng từ Bạn kiểm tra lại chứng từ đang hạch toán giảm doanh thu Nợ TK531

  • Nếu chứng từ tìm thấy là số liệu thực tế phát sinh của đơn vị => 2 báo cáo lệch nhau là đúng.
  • Nếu chứng từ tìm thấy hạch toán nhầm tài khoản thì Bạn mở chứng từ thực hiện sửa lại tài khoản hạch toán. Sau đó thực hiện lại bút toán kết chuyển xác định kết quả hoạt động.
Cập nhật 19/10/2021
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY
icon messenger