Sở giáo dục Hải Dương

Chức năng

Cho phép bổ sung thêm các tệp dữ liệu đặc thù của đơn vị đặc thù Sở giáo dục Hải Dương.

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

Trường hợp tạo dữ liệu mới

– Tại Bước 4. Tùy chọn nghiệp vụ, chương trình bổ sung thêm thông tin Đặc thù nghiệp vụ bao gồm nghiệp vụ Sở Giáo Dục Hải Dương.

R32.4_SGD Hai Duong_00

– Chi tiết cách tạo dữ liệu kế toán mới, anh/chị xem tại đây.

Trường hợp đơn vị đã tạo dữ liệu từ phiên bản trước và muốn cập nhật tính năng bổ sung của đặc thù Sở giáo dục Hải Dương

1. Vào Hệ thống\Tính năng bổ sung, chọn đến tệp đặc thù của Sở giáo dục Hải Dương.

R32.4_SGD Hai Duong_02

2. Nhấn Đồng ý.

R32.4_SGD Hai Duong_03

3. Thực hiện đăng nhập lại vào dữ liệu kế toán để cài đặt có hiệu lực.

R32.4_SGD Hai Duong_06

Báo cáo Phụ biểu F01-01/BCQT: Báo cáo chi tiết chi từ nguồn NSNN và nguồn phí được khấu trừ, để lại

1. Vào menu Báo cáo\Đặc thù Sở giáo dục Hải Dương\Phụ biểu F01-01/BCQT: Báo cáo chi tiết chi từ nguồn NSNN và nguồn phí được khấu trừ, để lại.

2. Trên tham số báo cáo:

  • Chọn kỳ báo cáo, nguồn, chương, khoản cần in báo cáo.
  • Tích chọn Bao gồm số liệu hoạt động SXKD.

R32.4_SGD Hai Duong_07

3. Nhấn Đồng ý. Phần mềm sẽ in báo cáo chi tiết các khoản chi từ nguồn thu học phí và các nguồn thu khác:

R32.4_SGD Hai Duong_08

Xuất khẩu báo cáo tài chính

1. Vào Tệp\Xuất khẩu báo cáo tài chính.

2. Phần mềm mặc định tích chọn các báo cáo cần xuất khẩu trong đó có Phụ biểu F01-01/BCQT: Báo cáo chi tiết chi từ nguồn NSNN và nguồn phí được khấu trừ, để lại (đặc thù Sở giáo dục Hải Dương).

R32.4_SGD Hai Duong_10

3. Có thể nhấn Tùy chọn xuất khẩu để tùy chọn có xuất khẩu báo cáo Bao gồm số liệu hoạt động SXKD hay không.

R32.4_SGD Hai Duong_13

4. Nhấn Đồng ý. Anh/chị đối chiếu danh mục nguồn của đơn vị đã khớp với danh mục nguồn của đơn vị cấp trên hay không.

5. Nhấn Tiếp tục để thực hiện xuất khẩu.

R32.4_SGD Hai Duong_11

Cập nhật 17/09/2020
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY
icon messenger