1. Trang chủ
  2. Nghiệp vụ
  3. Menu Tiện ích
  4. Sắp xếp lại số chứng từ

Sắp xếp lại số chứng từ

Chức năng

Cho phép sắp xếp lại số chứng từ của một loại chứng từ nào đó theo trật tự và nhất quán hoặc thay đổi lại số chứng từ theo mục đích quản lý.

Xem phim hướng dẫn:

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

1. Vào Tiện ích\Sắp xếp lại số chứng từ.

2. Lựa chọn các tham số:

  • Chọn ngày phát sinh chứng từ cần sắp xếp.
  • Chọn Loại chứng từ cần sắp xếp.
  • Thiết lập định dạng số chứng từ cho chứng từ cần sắp xếp bao gồm: Tiền tố, Hậu tố, Giá trị bắt đầu, Độ dài phần số của chứng từ.

Lưu ý: Chọn Lấy dữ liệu để phần mềm cập nhật lại danh sách lọc trong những trường hợp như muốn thay đổi khoảng thời gian muốn sắp xếp lại số chứng từ.

3. Nhấn Sắp xếp lại số chứng từ, chương trình sẽ tự động sắp xếp lại số chứng từ theo các điều kiện đã thiết lâp.

4. Nhấn Cất.

Cập nhật 27/08/2021
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY
icon messenger