1. Trang chủ
 2. Nghiệp vụ
 3. Kiểm tra, đối chiếu báo cáo
 4. Sổ kế toán
 5. S05-H: Bảng cân đối phát sinh số liệu chưa đúng thì phải làm thế nào ?

S05-H: Bảng cân đối phát sinh số liệu chưa đúng thì phải làm thế nào ?

 1. Khi xem Bảng cân đối số phát sinh (S05-H), tôi thấy tổng số phát sinh Có của TK 511 không khớp với tổng số phát sinh Nợ của TK 611 thì phải làm thế nào?
 2. Khi xem Bảng cân đối số phát sinh (S05-H), tôi thấy phát sinh Có TK 511 đã bằng với phát sinh Nợ của TK611 nhưng lại không khớp với phát sinh Có của TK0082 thì làm thế nào?
 3. Tôi thấy tài khoản 334 còn số dư cuối năm khi xem bảng cân đối số phát sinh (S05-H) thì làm thế nào?
 4. Tôi thấy tài khoản 332 còn số dư cuối năm khi xem bảng cân đối số phát sinh (S05-H) thì làm thế nào?
 5. Làm thế nào khi xem số dư đầu kỳ trên bảng cân đối số phát sinh (S05-H) không lên hoặc lên không đúng so với số dư đầu kỳ đã nhập?
 6. Làm thế nào khi tổng số dư nợ và có đầu kỳ trên bảng cân đối phát sinh (S05-H) không bằng nhau?
 7. Khi xem bảng cân đối số phát sinh (S05-H), tôi thấy số dư tài khoản 111 lên không đúng thì làm thế nào?
 8. Khi xem bảng cân đối số phát sinh (S05-H), tôi thấy số dư tài khoản 112 lên không đúng thì làm thế nào?
 9. Một số nguyên nhân khác làm báo cáo bảng cân đối số phát sinh (S05-H) bị sai lệch
 10. Khi xem Số tiền Có TK 531 ở báo cáo S05-H lệch với Doanh thu (Mã số 10) trên B02/BCTC thì làm thế nào?
 11. Khi xem số tiền Có TK 531 ở báo cáo S05-H lệch với Số thu trong năm (Mã số 85) trên B01/BCQT thì làm thế nào?
 12. Làm thế nào khi In sổ sách, báo cáo số tiền bị nhảy xuống 2 dòng ?
Cập nhật 06/10/2021
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY
icon messenger