S05-H: Bảng cân đối phát sinh – MIMOSA2020

S05-H: Bảng cân đối phát sinh

1. Khi xem Bảng cân đối số phát sinh, tôi thấy tổng số phát sinh Có của TK 511 không khớp với tổng số phát sinh Nợ của TK 611 thì phải làm thế nào?
2. Khi xem Bảng cân đối số phát sinh, tôi thấy phát sinh Có TK 511 đã bằng với phát sinh Nợ của TK611 nhưng lại không khớp với phát sinh Có của TK0082 thì làm thế nào?
3. Tôi thấy tài khoản 334 còn số dư cuối năm khi xem bảng cân đối số phát sinh (S05-H) thì làm thế nào?
4. Tôi thấy tài khoản 332 còn số dư cuối năm khi xem bảng cân đối số phát sinh (S05-H) thì làm thế nào?
5. Làm thế nào khi xem số dư đầu kỳ trên bảng cân đối số phát sinh không lên hoặc lên không đúng so với số dư đầu kỳ đã nhập?
6. Làm thế nào khi tổng số dư nợ và có đầu kỳ trên bảng cân đối phát sinh không bằng nhau?
7. Khi xem bảng cân đối số phát sinh, tôi thấy số dư tài khoản 111 lên không đúng thì làm thế nào?
8. Khi xem bảng cân đối số phát sinh, tôi thấy số dư tài khoản 112 lên không đúng thì làm thế nào?

Cập nhật 23/09/2020

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
GỌI NGAY

Để lại bình luận

icon messenger