1. Trang chủ
  2. Nghiệp vụ
  3. Hướng dẫn nghiệp vụ
  4. Kế toán tiền lương
  5. Rút dự toán chuyển khoản kho bạc thanh toán KPCĐ

Rút dự toán chuyển khoản kho bạc thanh toán KPCĐ

Các bước thực hiện:

1. Vào nghiệp vụ Kho bạc, chọn Rút dự toán\Rút dự toán chuyển khoản lương, bảo hiểm.

2. Khai báo thông tin Rút dự toán chuyển khoản lương, bảo hiểm.

  • Nhập thông tin Đơn vị trả tiền, Đơn vị nhận tiền, Chứng từ.
  • Nhập thông tin chi tiết chứng từ: Nội dung thanh toán, MLNS, Số tiền.

  • Nhấn Cất.

3. Chọn Sinh chứng từ Chuyển khoản thanh toán bảo hiểm khi hệ thống hiển thị thông báo.

4. Nhấn Đồng ý.

5. Phần mềm tự động sinh chứng từ Chuyển khoản thanh toán bảo hiểm và hạch toán dựa vào Tiểu mục đã khai báo.

6. Nhấn Cất. Hệ thống hiển thị thông báo, nhấn để sinh chứng từ hạch toán chi phí bảo hiểm.

7. Hệ thống sẽ tự động sinh chứng từ Chứng từ nghiệp vụ khác.

8. Nhấn Cất.

9. Sau khi lập chứng từ rút dự toán thanh toán bảo hiểm, anh/chị mở lại chứng từ Rút dự toán chuyển khoản thanh toán bảo hiểm và nhấn In.

Ví dụ: In mẫu C2-02a: Giấy rút dự toán ngân sách nhà nước (NĐ11/2020)

10. Khai báo một số thông tin trên tham số báo cáo. Nhấn Đồng ý.

 

11. Nhấn Xuất khẩu DVC. Chương trình sẽ xuất khẩu chứng từ ra file xml.

12. Chọn nơi lưu tệp và nhấn Xuất khẩu.

  • Trường hợp chưa có sẵn thư mục lưu file xuất khẩu, phần mềm sẽ hiển thị thông báo. Nhấn  để phần mềm tự động tạo ra một thư mục lưu file xuất khẩu.

  • Trường hợp đã có sẵn thư mục lưu file xuất khẩu, phần mềm sẽ hiển thị thông báo xuất khẩu thành công. Nhấn  để xem thư mục chứa file xuất khẩu. Nhấn Không để đóng thông báo.

13. Sau khi xuất khẩu dvc thành công, anh/chị thực hiện Kết nối DVC, chương trình sẽ chuyển sang hệ thống dịch vụ công của kho bạc nhà nước.

14. Anh/chị thực hiện đăng nhập và nộp chứng từ vào hệ thống dvc.

Cập nhật 22/07/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY
icon messenger