1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R9.1
  4. Khi sinh giấy rút lương từ bảng lương của phần mềm QLCB.VN lấy đúng tất cả các MLNS

Khi sinh giấy rút lương từ bảng lương của phần mềm QLCB.VN lấy đúng tất cả các MLNS

1. Mục đích

Giúp kế toán khi sinh giấy rút lương từ bảng lương của phần mềm QLCB lấy đúng tất cả các MLNS sang phần mềm MISA Mimosa.NET 2020.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R9.1, khi thực hiện tính lương trên phần mềm QLCB, trong quá trình lương có những khoản lương khai báo tiểu mục lương ngoài các tiểu mục lương phần mềm đang quy ước như tiểu mục 6399… có phát sinh cả khoản khấu trừ vào lương.

Khi thực hiện sinh giấy rút lương sang phần mềm MISA Mimosa.NET 2020 thì số tiền trên giấy rút không trừ đi khoản khấu trừ vào lương dẫn đến số tiền thực rút bị sai.

– Kể từ phiên bản R9.1, khi thực hiện sinh giấy rút lương từ phần mềm QLCB.VN thì phần mềm sẽ lấy đúng số tiền thực lĩnh của tất cả các khoản lương đã tính trên phần mềm QLCB.VN.

Xem hướng dẫn lập giấy rút từ bảng lương QLCB.VN tại đây

Cập nhật 12/09/2020
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ?

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY
icon messenger