1. Trang chủ
 2. Nghiệp vụ
 3. Khác
 4. Quy trình hạch toán nghiệp vụ khác
 5. Quy trình tạm chi bổ sung thu nhập tăng thêm (TK 1371), chi khen thưởng, phúc lợi (TK 1378) tại cơ quan nhà nước bằng thực chi

Quy trình tạm chi bổ sung thu nhập tăng thêm (TK 1371), chi khen thưởng, phúc lợi (TK 1378) tại cơ quan nhà nước bằng thực chi

1. Trường hợp cơ quan nhà nước được phép tạm chi từ số kinh phí là tiết kiệm chi trong năm

(Sách chế độ chi tiết TK 137 trang 90, 91)

1. Ðịnh khoản

a. Rút dự toán về nhập quỹ hoặc tiền gửi:

Nợ TK 111,112

Có TK 511 – Thu hoạt động do NSNN cấp

Đồng thời, ghi Có TK 008 – Dự toán chi hoạt động

b. Trong kỳ, nếu được phép tạm chi bổ sung thu nhập (TK 1371), chi khen thưởng, phúc lợi (TK 1378)

 • Khi chi bổ sung thu nhập cho người lao động:

Nợ TK 334 – Phải trả người lao động

Có TK 111,112

 • Nếu được phép tạm chi bổ sung thu nhập cho người lao động trong đơn vị:

Nợ TK 137 – Tạm chi (1371)

Có TK 334 – Phải trả người lao động.

 • Nếu được phép tạm chi phúc lợi cho người lao động trong đơn vị:

Nợ TK 137 – Tạm chi (1378)

Có TK 111, 112

c. Kết thúc năm, sau khi hoàn thành các nhiệm vụ được giao, cơ quan xác định số kinh phí quản lý hành chính tiết kiệm được, kết chuyển số đã tạm chi trong năm:

Nợ TK 421 – Thặng dư (thâm hụt) lũy kế

Có TK 137 – Tạm chi (1371, 1378)

d. Trường hợp số tiết kiệm chi chưa sử dụng hết thì trích lập quỹ dự phòng ổn định thu nhập theo cơ chế tài chính

Nợ TK 421 – Thặng dư (thâm hụt) lũy kế

Có TK 431- Các quỹ (4315)

Có thể tham khảo thêm câu trả lời của BTC về cách hạch toán tại đây

2. Hướng dẫn trên phần mềm

a. Rút dự toán thực chi về nhập quỹ hoặc tiền gửi:

 • Vào nghiệp vụ Kho bạc, chọn Rút dự toán\Rút dự toán chuyển khoản lương, bảo hiểm.

 • Khai báo thông tin về chứng từ Rút dự toán chuyển khoản lương. Chọn Thực chi

 • Nhấn Cất. Hệ thống hiển thị màn hình thông báo, tích chọn Chuyển khoản kho bạc vào tài khoản tiền gửi để trả lương. Nhấn Đồng ý.

 • Bạn kiểm tra các thông tin trên chứng từ Chuyển khoản kho bạc vào TK tiền gửi, phần mềm đã tự sinh hạch toán Nợ TK 1121/Có TK 5111, 5112 – nghiệp vụ Thực chi dựa theo tính chất nguồn KP đồng thời Có TK 008212, 008222 tương ứng.

b. Trong kỳ, nếu được phép tạm chi bổ sung thu nhập (TK 1371), chi khen thưởng, phúc lợi (TK 1378)

 • Khi chi tiền bổ sung thu nhập cho người lao động

Vào phân hệ Tiền mặt/ Chi tiền hoặc Tiền gửi/ Chi tiền gửi hạch toán để Nghiệp vụ là Thực chi

 • Khi được phép tạm chi bổ sung thu nhập

Trên chứng từ Chi tiền gửi\Chi tiền, nhấn Tiện ích\Hạch toán chi phí lương. Chương trình tự động sinh TK Nợ 61111/TK Có 3341, bạn sửa lại như sau, đồng thời Nghiệp vụ Thực chi

c. Kết thúc năm, sau khi hoàn thành các nhiệm vụ được giao, cơ quan xác định số kinh phí quản lý hành chính tiết kiệm được, kết chuyển số đã tạm chi trong năm:

Vào phân hệ Tổng hợp/ Chứng từ nghiệp vụ khác

d. Trường hợp số tiết kiệm chi chưa sử dụng hết thì trích lập quỹ dự phòng ổn định thu nhập theo cơ chế tài chính

Vào phân hệ Tổng hợp/ Chứng từ nghiệp vụ khác

2. Trường hợp trích quỹ khen thưởng theo quy định từ nguồn NSNN cấp (nếu được phép) (sách chế độ trang 241, nghiệp vụ 3.1)

Vào phân hệ Tổng hợp/ Chứng từ nghiệp vụ khác

Nợ TK 611 – Chi phí hoạt động

Có TK 431- Các quỹ (4311)

3. Trường hợp tại đơn vị hành chính (cơ quan nhà nước) không được trích lập quỹ:

Cuối năm, chi bổ sung thu nhập cho người lao động, chi khen thưởng, phúc lợi từ kinh phí tiết kiệm được trong năm (sách chế độ trang 243, nghiệp vụ 3.12)

1. Ðịnh khoản

a. Nếu rút dự toán chuyển khoản ngay, ghi:

Nợ TK 334 – Phải trả người lao động

Có TK 511 – Thu hoạt động do NSNN cấp

Đồng thời, ghi Có TK 008 – Dự toán chi hoạt động

b. Nếu rút dự toán chuyển sổ tiết kiệm vào tài khoản tiền gửi hoặc rút tiền mặt về quỹ, ghi:

Nợ TK 111, 112

Có TK 511 – Thu hoạt động do NSNN cấp

Đồng thời, ghi Có TK 008 – Dự toán chi hoạt động

c. Khi chi, ghi:

Nợ TK 421 – Thặng dư (thâm hụt) lũy kế

Có TK 111, 334,…

LƯU Ý: Theo trả lời hỏi đáp của Bộ tài chính thì phần hướng dẫn hạch toán TK 611 – Chi phí hoạt động bị nhầm lẫn. Tham khảo tại đây.

2. Hướng dẫn trên phần mềm

a. Nếu rút dự toán chuyển khoản ngay, ghi:

Vào Kho bạc\Chuyển khoản kho bạc

b. Nếu rút dự toán chuyển sổ tiết kiệm vào tài khoản tiền gửi hoặc rút tiền mặt về quỹ, ghi:

Vào Kho bạc\Chuyển khoản kho bạc vào tài khoản tiền gửi hoặc Tiền mặt\Phiếu thu\Phiếu thu rút dự toán nhập quỹ

c. Khi chi, ghi:

Vào Tổng hợp/ Chứng từ nghiệp vụ khác hoặc vào Tiền mặt/ Chi tiền

Cập nhật 28/12/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY
icon messenger