Phục hồi dữ liệu

Xem phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

 Mục đích

Cho phép phục hồi dữ liệu kế toán từ tệp đã sao lưu, trường hợp anh/chị muốn lấy lại dữ liệu do một số nguyên nhân: Máy tính cài lại win, chuyển dữ liệu sang một máy tính khác…

Các bước thực hiện

1. Anh/Chị kiểm tra trên máy tính có file dữ liệu có định dạng đuôi file .mbk theo hướng dẫn tại đây

Ví dụ: Anh/Chị cần phục hồi dữ liệu có tên DL MIMOSA 2020, thì file sao lưu cần phục hồi sẽ có định dạng DL Mimosa2020.mbk. (Lưu ý: Anh/Chị chọn file có ngày, tháng sao lưu gần nhất để đảm bảo đủ dữ liệu)

2. Mở phần mềm, nhấn Hủy bỏ tại giao diện đăng nhập.

3.Vào Tệp\Phục hồi.

4. Hệ thống hiển thị màn hình Đăng nhập, nhấn Đồng ý.

5. Xuất hiện cửa sổ Phục hồi:

• Tại Tên DLKT, anh/chị đặt tên cho dữ liệu kế toán theo mong muốn

Lưu ý là Tên DLKT không được phép chứa các ký tự đặc biệt như <>”.?\/| và nên viết liền không dấu.

• Tại Tệp phục hồi, anh/chị nhấn vào biểu tượng thư mục để chọn đường dẫn đến file đã sao lưu có đuôi .mbk.

• Phần mềm mặc định nơi lưu DLKT tại D:\MISA Mimosa.NET 2020 Data.

6. Nhấn Phục hồi.

Lưu ý:

  • Nếu Anh/chị đặt tên DLKT đang phục hồi trùng với tên DLKT đã có trên phần mềm thì phần mềm hiển thị thông báo sau:

Nhấn để ghi đè lên dữ liệu kế toán đã có. (Lưu ý: Nếu nhấn Có thì tất cả số liệu ở file sao lưu đang phục hồi sẽ thay thế số liệu trên file dữ liệu đã có trên phần mềm).

Hoặc nhấn Không để nhập lại Tên DLKT khác.

  • Nếu Anh/chị đặt tên DLKT phục hồi trùng với tên dữ liệu khác đã tồn tại trên phần mềm thì khi nhấn Phục hồi phần mềm sẽ hiển thị cảnh báo như sau. Nhấn Đồng ý để nhập lại tên DLKT khác.

7. Phần mềm hiển thị màn hình Đăng nhập với Dữ liệu kế toán vừa phục hồi.

Cập nhật 13/08/2021
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY
icon messenger