1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R3
  4. Khi phiếu thu, phiếu chi có cùng ngày hạch toán (khác ngày chứng từ), kế toán muốn các phiếu thu luôn hiển thị trước phiếu chi để sổ quỹ tiền mặt không bị âm tại các nghiệp vụ chi

Khi phiếu thu, phiếu chi có cùng ngày hạch toán (khác ngày chứng từ), kế toán muốn các phiếu thu luôn hiển thị trước phiếu chi để sổ quỹ tiền mặt không bị âm tại các nghiệp vụ chi

1. Mục đích

Giúp kế toán in sổ quỹ tiền mặt lên đúng số liệu và không bị âm.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R3, các phiếu thu, phiếu chi có cùng ngày hạch toán nhưng khác ngày chứng từ thì trên sổ quỹ tiền mặt đang sắp xếp phiếu chi trước phiếu thu cho nên khi in sổ quỹ đang bị âm ở các thời điểm chi trên bảng kê.

– Kể từ phiên bản R3, Khi phiếu thu, phiếu chi có cùng ngày hạch toán (khác ngày chứng từ) thì khi in sổ quỹ tiền mặt các phiếu thu luôn hiển thị trước phiếu chi để sổ quỹ tiền mặt không bị âm tại các nghiệp vụ chi.

Ví dụ: đơn vị lập chứng từ hạch toán thu chi trong tháng 4 có cùng ngày hạch toán và khác ngày chứng từ.

  • Vào menu Báo cáo\Tiền mặt\Sổ quỹ tiền mặt => chương trình hiển thị phiếu thu trước phiếu chi để sổ quỹ không bị âm tại nghiệp vụ chi.

Cập nhật 28/08/2020
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY
icon messenger