1. Trang chủ
  2. Phát hành hóa đơn điện tử

Phát hành hóa đơn điện tử

Cho phép đơn vị phát hành hóa đơn (cấp số hóa đơn và ký điện tử trên các hóa đơn) cho các khoản thu phát sinh cho khách hàng.

Lưu ý:

  • Chức năng này chỉ có thể thực hiện được khi có kết nối internet.
  • Trường hợp đơn vị sử dụng dịch vụ chữ ký số eSign của MISA thì cần phải thiết lập kết nối MISA eSign để ký số khi phát hành hóa đơn. Xem hướng dẫn tại đây.
  • Trường hợp đơn vị sử dụng USB Token của các nhà cung cấp chữ ký số khác thì cắm chứng thư số vào máy tính (Chữ ký số trên USB Token phải còn hạn và không bị thu hồi).

Anh/chị có thể phát hành hóa đơn điện tử theo 1 trong 2 cách: 

Phát hành từng hóa đơn điện tử

Phát hành hóa đơn điện tử trên màn hình hóa đơn

1. Sau khi lập hóa đơn xong thì anh/chị có thể phát hành hóa đơn điện tử ngay trên màn hình Hóa đơn.

2. Nhấn Phát hành HĐĐT.

3. Trên giao diện Phát hành hóa đơn điện tử: anh/chị chọn Tên mẫu HĐ chương trình sẽ tự động ngầm định các thông tin Mẫu số HĐ, Ký hiệu HĐ, Ngày hóa đơn, Số hóa đơn tương ứng.

4. Tích chọn Gửi hóa đơn cho khách hàng nếu muốn chương trình tự động gửi thông tin về hóa đơn điện tử cho khách hàng ngay sau khi thực hiện chức năng phát hành hóa đơn điện tử.

  • Tên người nhận: tên người đại diện trên hóa đơn.
  • Email: được lấy lên nếu có khai báo tại Danh mục/Khách hàng, nhà cung cấp thông tin Email của Thông tin người liên hệ.

5. Nhấn Xem hóa đơn để xem trước, kiểm tra các thông tin trên hóa đơn trước khi phát hành và gửi cho khách hàng.

6. Nhấn Phát hành hóa đơn.

Lưu ý: Nếu Ngày hóa đơn khác ngày hiện tại thì chương trình sẽ hiển thị cảnh báo cập nhật ngày hóa đơn về ngày hiện tại.

7. Lựa chọn chứng thư số trên USB Token và nhấn OK, chương trình đồng thời cấp số hóa đơn và phát hành hóa đơn điện tử.

Phát hành hóa đơn điện tử trên màn hình danh sách hóa đơn

1. Chọn phân hệ Hóa đơn, chọn tab Hóa đơn.

2. Chọn hóa đơn có TT phát hànhChưa phát hành (hoặc Phát hành lỗi)

3. Nhấn chuột phải vào hóa đơn trên danh sách, chọn Phát hành HĐĐT hoặc chọn hóa đơn, nhấn Phát hành HĐĐT trên thanh công cụ.

4. Trên giao diện Phát hành hóa đơn điện tử: anh/chị chọn Tên mẫu HĐ chương trình sẽ tự động ngầm định các thông tin Mẫu số HĐ, Ký hiệu HĐ, Ngày hóa đơn, Số hóa đơn tương ứng.

5. Tích chọn Gửi hóa đơn cho khách hàng nếu muốn chương trình tự động gửi thông tin về hóa đơn điện tử cho khách hàng ngay sau khi thực hiện chức năng phát hành hóa đơn điện tử.

  • Tên người nhận: tên người đại diện trên hóa đơn.
  • Email: được lấy lên nếu có khai báo tại Danh mục/Khách hàng, nhà cung cấp.

6. Nhấn Xem hóa đơn để xem trước hóa đơn trước khi phát hành và gửi cho khách hàng.

7. Nhấn Phát hành hóa đơn.

Lưu ý: Nếu Ngày hóa đơn khác ngày hiện tại thì chương trình sẽ hiển thị cảnh báo cập nhật ngày hóa đơn về ngày hiện tại.

8. Lựa chọn chứng thư số trên USB Token và nhấn OK, chương trình đồng thời cấp số hóa đơn và phát hành hóa đơn điện tử.

9. Chương trình hiển thị thông báo Đã hoàn thành việc phát hành hóa đơn điện tử.

10. Nhấn Đồng ý. Chương trình cập nhật Trạng thái phát hànhĐã phát hànhTrạng thái gửi hóa đơn Đã gửi.

Phát hành hóa đơn điện tử hàng loạt

1. Chọn phân hệ Hóa đơn. Nhấn Phát hành HĐ hàng loạt tại thanh công cụ.

2. Chọn khoảng thời gian, Khách hàng cần lấy các hóa đơn điện tử để phát hành. Nhấn Lấy dữ liệu.

3. Nhấn Tiếp theo.

4. Nhấn Cấp số hóa đơn.

5. Phần mềm sẽ cấp số hóa đơn cho từng hóa đơn điện tử.

6. Nhấn Tiếp theo.

7. Tích chọn các hóa đơn cần gửi cho khách hàng qua địa chỉ email được khai báo tại Danh mục/Khách hàng, nhà cung cấp.

8. Nhấn Thực hiện.

9. Trường hợp ngày hóa đơn khác ngày phát hành thì phần mềm sẽ hiển thị thông báo. Nhấn Có để cập nhật ngày hóa đơn bằng với ngày phát hành.

10. Lựa chọn chứng thư số trên USB Token và nhấn OK, chương trình đồng thời cấp số hóa đơn và phát hành hóa đơn điện tử.

11. Phần mềm hiển thị thông báo Đã hoàn thành việc phát hành hóa đơn điện tử. Nhấn Đồng ý.

 

Cập nhật 14/10/2020
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ?

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY
icon messenger