1. Trang chủ
  2. Phân quyền sử dụng hóa đơn điện tử

Phân quyền sử dụng hóa đơn điện tử

Giúp đơn vị phân quyền sử dụng các tính năng trên phân hệ Hóa đơn trên phần mềm MISA Mimosa.NET 2020.

Các bước thực hiện:

Chương trình mặc định cán bộ quản trị hệ thống (Admin) có toàn quyền đối với nghiệp vụ Hóa đơn. Trường hợp đơn vị có nhiều kế toán với các vai trò khác nhau và muốn sử dụng các tính năng của nghiệp vụ Hóa đơn thì phải được phân quyền mới được sử dụng.

1. Vào menu Hệ thống\Vai trò quyền hạn.

2. Chọn vai trò muốn phân quyền sử dụng nghiệp vụ Hóa đơn hoặc muốn thêm mới 1 vai trò thì nhấn Thêm.

3. Khai báo thông tin vai trò: Mã hiệu, Tên vai trò. Nhấn Đồng ý.

4. Phần mềm mặc định vai trò được thêm đang có tất cả các quyền sử dụng các nghiệp vụ.

Trường hợp chỉ muốn phân quyền cho vai trò này sử dụng riêng nghiệp vụ Hóa đơn thì anh/chị chọn vai trò, nhấn Phân quyền.

5. Bỏ tích chọn nghiệp vụ nào không muốn phân quyền cho vai trò này.

6. Nhấn Đồng ý. Chương trình sẽ cho phép những người dùng (tài khoản đăng nhập) có vai trò được phân quyền ở trên thực hiện các hoạt động tương ứng trên phân hệ Hóa đơn.

Cập nhật 14/10/2020
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ?

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY
icon messenger