Nghiệp vụ Cấp bù học phí – MIMOSA2020

Nghiệp vụ Cấp bù học phí

Trước khi hạch toán nghiệp vụ Cấp bù học phí, anh/chị định hỏi lại đơn vị cấp trên xem hình thức cấp bù học phí của trường mình thuộc trường hợp nào dưới đây để hạch toán kế toán cho phù hợp:

Trường hợp 1: Đơn vị đã chuyển sang giá dịch vụ đào tạo

Ngân sách nhà nước cấp bù học phí cho các đối tượng miễn giảm, hưởng học phí đã chuyển sang giá dịch vụ đào tạo.

Nhấn chuột trái vào dấu + để xem chi tiết

1. Ðịnh khoản

❖ Khi đơn vị nhận dự toán cấp bù học phí

 Nợ TK 00821 (thường xuyên), 00822 (không thường xuyên)

❖ Khi đơn vị rút dự toán cấp bù miễn, giảm giá dịch vụ giáo dục, đào tạo về tài khoản tiền gửi thu phí mở tại KBNN, ghi:

 Nợ TK 112: Tiền gửi ngân hàng

         Có TK 531 – Thu hoạt động SXKD, dịch vụ

 Đồng thời ghi:

         Có TK 008 – Dự toán chi hoạt động (008212, 008222)

 Khi đơn vị chi cho các hoạt động từ nguồn được cấp bù miễn, giảm giá dịch vụ giáo dục đào tạo, ghi:

 Nợ TK 154, 642

         Có TK 112: Tiền gửi ngân hàng

2. Hướng dẫn trên phần mềm

❖ Khi đơn vị được giao dự toán cấp bù học phí:

Vào nghiệp vụ Kho bạc\ Nhận dự toán: hạch toán TK Nợ 00821/00822

Xem các bước hướng dẫn chi tiết tại nghiệp vụ Nhận dự toán.

❖ Rút dự toán cấp bù miễn, giảm giá dịch vụ giáo dục, đào tạo về tài khoản tiền gửi thu phí mở tại KBNN:

1. Vào nghiệp vụ Kho bạc, chọn Rút dự toán\Rút dự toán tiền gửi.

2. Khai báo các thông tin trên chứng từ Rút dự toán tiền gửi.

• Nhập thông tin Đơn vị trả tiền, Đơn vị nhận tiền, Diễn giải.

•  Nhập thông tin Chứng từ: Ngày CT, Ngày HT, Số CT

•  Tại tab Hạch toán: nhập Tiểu mục 7766, Số tiền.

3. Nhấn Cất. Nhấn Đồng ý để sinh chứng từ Chuyển khoản kho bạc vào tài khoản tiền gửi.

4. Trên chứng từ Chuyển khoản kho bạc vào TK tiền gửi:

  • Sửa lại TK Có là 531
  • Sửa lại nguồn là Nguồn Học phí
  • Tại tab Thống kê, chọn Hoạt động.

Lưu ý: Dòng sinh đồng thời TK Có 008212 không sửa gì cả ⇒ Nhấn Cất. Phần mềm ra bảng thông báo thì nhấn Không.

❖ Đơn vị chi cho các hoạt động từ nguồn được cấp bù miễn, giảm giá dịch vụ giáo dục đào tạo

1.Vào nghiệp vụ Tiền gửi, chọn Chi tiền\Chi tiền gửi.

2. Khai báo các thông tin chứng từ chi tiền gửi.

•  Nhập thông tin chung: Đơn vị trả tiền, Đơn vị nhận tiền.

•  Nhập thông tin Chứng từ: Ngày chứng từ, Ngày hạch toán, Số chứng từ.

•  Nhập thông tin chứng từ chi tiết: Số chứng từ gốc, Ngày chứng từ gốc (nếu cần), Nợ TK 154/642, Có TK 1121, Số tiền, Tiểu mục 7766.

3. Nhấn Cất.

Trường hợp 2: Đơn vị chưa chuyển sang giá dịch vụ đào tạo

Đơn vị được nhà nước cấp bù, miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập bằng dự toán (tức là chưa chuyển sang giá dịch vụ giáo dục, đào tạo).

Nhấn chuột trái vào dấu + để xem chi tiết

1. Ðịnh khoản

❖ Khi đơn vị nhận dự toán cấp bù học phí

 Nợ TK 00821 (thường xuyên), 00822 (không thường xuyên)

❖ Khi đơn vị rút dự toán cấp bù về tài khoản tiền gửi thu phí mở tại KBNN, ghi:

 Nợ TK 112: Tiền gửi ngân hàng

         Có TK 5111 (thường xuyên), 5112 (không thường xuyên)

 Đồng thời ghi:

         Có TK 008 – Dự toán chi hoạt động (008212, 008222)

❖ Khi đơn vị chi cho các hoạt động từ nguồn được cấp bù, ghi:

 Nợ TK 61118 (thường xuyên), 61128 (không thường xuyên)

         Có TK 1111: Tiền Việt Nam

2. Hướng dẫn trên phần mềm

 Khi đơn vị được giao dự toán cấp bù học phí

Vào nghiệp vụ Kho bạc\Nhận dự toán: hạch toán TK Nợ 00821/008222

Xem các bước hướng dẫn chi tiết tại nghiệp vụ Nhận dự toán.

❖ Rút dự toán cấp bù về tài khoản tiền gửi thu phí mở tại KBNN:

1. Vào nghiệp vụ Kho bạc, chọn Rút dự toán\Rút dự toán tiền gửi.

2. Khai báo các thông tin trên chứng từ Rút dự toán tiền gửi.

• Nhập thông tin Đơn vị trả tiền, Đơn vị nhận tiền, Diễn giải.

•  Nhập thông tin Chứng từ: Ngày CT, Ngày HT, Số CT, Số CKC (nếu rút dự toán từ cam kết chi).

•  Tại tab Hạch toán: nhập Tiểu mục 7766, Số tiền.

3. Nhấn Cất. Nhấn Đồng ý để sinh chứng từ Chuyển khoản kho bạc vào tài khoản tiền gửi.

4. Trên chứng từ Chuyển khoản kho bạc vào TK tiền gửi, nhấn Cất.

5. In giấy rút dự toán bằng cách nhấn In trên thanh công cụ.

Nếu rút tiền mặt về để chi thì vào nghiệp vụ Tiền mặt\Phiếu thu rút tiền gửi NH, KB: hạch toán Nợ TK 1111/Có TK 1121.

❖ Đơn vị chi cho các hoạt động từ nguồn được cấp bù:

1.Vào nghiệp vụ Tiền mặt, chọn Lập phiếu chi\Phiếu chi.

2. Khai báo các thông tin chứng từ chi tiền.

•  Nhập thông tin chung.

•  Nhập thông tin Chứng từ: Ngày chứng từ, Ngày hạch toán, Số chứng từ.

•  Nhập thông tin chứng từ chi tiết: Số chứng từ gốc, Ngày chứng từ gốc (nếu cần), Nợ TK 61118/61128, Có TK 1111, Số tiền, Tiểu mục 7766.

3. Nhấn Cất.

Cập nhật 13/10/2020

Bài viết này hữu ích chứ ?

Tổng đài tư vấn hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
GỌI NGAY

Để lại bình luận

icon messenger